Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

26 Februarie, 2024

ANRCETI anunță ședință publică de aprobare a două proiecte de hotărâri

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunță pentru vineri, 16 iunie 2023, ora 10.00, desfășurarea ședinței publice în cadrul căreia vor fi examinate și supuse aprobării două proiecte de hotărâri:
1. proiectul privind limitarea numărului de licenţe pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio în banda de frecvențe [174-230 MHz] în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice în sistemul digital terestru de radiodifuziune (T-DAB+), a multiplexelor naționale: DAB + A; DAB+ B;
2. proiectul privind aprobarea Condiţiilor speciale tip de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio în banda de frecvențe [174-230 MHz] în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice în sistemul digital terestru de radiodifuziune (T-DAB+), a multiplexelor naționale/regionale: DAB + A; DAB+ B.

Ambele proiecte au fost consultate public în perioada 31.03.2023-21.04.2023.

În nota informativă nr. 1, autorii menționează că numărul licențelor pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio în banda de frecvențe [174-230 MHz] în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice în sistemul digital terestru de radiodifuziune (T-DAB+), a multiplexelor: DAB + A; DAB+ B este limitat. Aceste licenţe vor fi acordate gratis, prin concurs de tip deschis, cu participare internaţională şi cu aplicarea procedurii de selectare comparativă, organizat de către ANRCETI conform criteriilor de selectare şi procedurii stabilite de către ANRCETI. Cantitatea maximă de spectru radio în banda de frecvențe [174-230 MHz] ce poate fi solicitată de către acelaşi solicitant, și asupra căreia același participant la concurs poate deține drepturi de utilizare după finalizarea concursului, nu se limitează. Recomandările parvenite pe marginea proiectului menționat se regăsesc în Sinteza recomandărilor nr. 1.

Potrivit notei informative nr. 2, proiectul respectiv prevede aprobarea Condiţiilor speciale de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe [174-230 MHz] în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice în sistemul digital terestru de radiodifuziune (T-DAB+), a multiplexelor naționale/regionale: DAB+A și DAB+B, care sunt parte integrantă a licenţei pentru utilizarea canalelor radio 11 și 12 în banda de frecvențe [174-230 MHz] în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice în sistemul digital terestru de radiodifuziune (T-DAB+), a multiplexelor naționale/regionale: DAB+A/DAB+B, şi conţine cerinţele care urmează a fi respectate, obligatoriu, de către titularul acestei licențe, la furnizarea reţelelor publice/multiplexelor cu acoperire națională/regională şi serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului în sistem digital terestru de radiodifuziune, precum și drepturile titularului de licență. Recomandările parvenite pe marginea proiectelui respectiv se regăsesc în Sinteza recomandărilor nr.2.

Şedinţa va avea loc în regim hibrid. Detalii privind accesul la ședința publică, pot fi obținute de la I. Mereuță, cu datele de contact: e-mail: igor.mereuta@anrceti.md sau tel.: 022251355, în intervalul orelor 9.00-9.55.

Informații suplimentare despre aceste proiecte pot fi obținute la telefoanele: 022251303, D. Griciuc, șef DRA, 022251312, A. Baidauz, specialistă DRA.

9 iunie 2023

Ultima actualizare: 13/06/2023