Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

06 Decembrie, 2023

Consultare publică a trei proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administrație

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) anunță consultarea publică a următoarelor proiecte de hotărâri:
1. proiectul privind prezentarea listei tarifelor aplicabile serviciilor de livrare de colete poștale (Anexă), inclusiv nota informativă nr. 1;
2. proiectul cu privire la raportarea de date statistice de către furnizorii de servicii poştale (Anexa 1, Anexa 2 și Anexa 3), inclusiv nota informativă nr. 2;
3. proiectul privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 16/2016 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind plata de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor poștale, inclusiv nota informativă nr. 3.

Proiectele de hotărâri ale Consiliului de Administrație al ANRCETI supuse consultării publice au fost elaborate în vederea implementării Legii 77/2023 pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale nr. 36/2016, prin care a fost transpus Regulamentul (UE) 2018/644 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 aprilie 2018 privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 112/19 din 2 mai 2018).

Consultarea publică se va desfășura până la data de 24 iulie 2023, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea proiectelor respective.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md.

Informaţii suplimentare despre proiectul respectiv pot fi obţinute la tel: 022251303, D. Griciuc și 022251334 P. Basiul.

06 iulie 2023

Ultima actualizare: 6/07/2023