Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Mai, 2024

ANRCETI anunță organizarea ședinței publice de aprobare a unor proiecte de hotărâri

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunță desfășurarea ședinței publice, la data de 8 septembrie 2023, ora 9.00, în cadrul căreia vor fi examinate și supuse aprobării patru proiecte de hotărâri:
1. proiectul privind modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 25/2016 cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului poștal universal;
2. proiectul privind modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 58/2010 pentru aprobarea Procedurii de administrare și gestionare a resurselor de numerotare;
3. proiectul privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 38/2008 cu privire la aprobarea Condiţiilor generale de licenţă pentru utilizarea resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor publice de comunicaţii electronice şi serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului;
4. proiectul privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 59/2010 cu privire la stabilirea tarifelor pentru resursele de numerotare.

Toate proiectele au fost consultate public pe site-ul www.anrceti.md, secțiunea Transparență decizională/Consultări pe pagina web. În timpul desfășurării consultărilor publice, ANRCETI a recepționat recomandări parvenite de la persoanele interesate pe marginea proiectelor 2 și 4, care pot fi consultate în Sinteza recomandărilor nr.2 și nr.4.

Informații suplimentare despre proiectele supuse examinării și aprobării se regăsesc în notele informative nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4.

Şedinţa va avea loc în regim hibrid. Detalii privind accesul la ședința publică, pot fi obținute de la I. Mereuța, cu datele de contact: e-mail: igor.mereuta@anrceti.md sau tel.: 022251355, în intervalul orelor 8.00 – 8.55.

Informații adiționale despre aceste proiecte pot fi obținute la telefoanele: 022251303, D. Griciuc, șef DRA, 022251334, A. Baidauz, specialist DRA.

5 septembrie 2023

Ultima actualizare: 7/09/2023