Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Iunie, 2022

ANUNȚ privind selectarea asociaților de afaceri în componența Consiliului pentru soluționarea disputelor al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

Conform prevederilor pct. 2 al Hotărârii Guvernului nr.380 din 25 aprilie 2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei anunță despre selectarea asociațiilor de afaceri care întrunesc condițiile stipulate în pct. 7 din Regulamentul-cadru, în vederea includerii reprezentanților acestora în componența Consiliului.

Toate asociațiile din cadrul mediului de afaceri ce întrunesc membri care desfășoară activități cu relevanță pentru organele de control, pot vota candidatul prin transmiterea informației concomitent la adresele de e-mail office@anrceti.md și controale@gov.md, până la data de 06 august 2021.

16 iulie 2021

Ultima actualizare: 16/07/2021