Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Noiembrie, 2017

Consultări pe pagina web

Nr.
Titlul documentului
Remarcă
1.
- Proiectul de analiză a pieței accesului utilizatorilor finali, persoane fizice și juridice, la un post fix din rețeaua publică de telefonie (Piața 1)  word:  pdf:  
- Proiectul de hotărâre a Consiliului de Administrație al ANRCETI privind măsurile de reglementare preventivă a pieței accesului utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice, la un post fix din reţeaua publică de telefonie  word:  pdf: 

Data la care a început consultarea publică a documentului:
 08.11.2017
Data limită pentru primirea recomandărilor: 29.11.2017
Proiectul este însoțit de o notă informativă

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări pe marginea proiectelor supuse consultării publice prin e-mail la adresa electronică: office@anrceti.md, cu menţiunea Consultări, prin fax la numărul: +373 22 22-28-85, prin poştă sau direct la sediul Agenţiei pe adresa: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, R. Moldova.

-