Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Februarie, 2017

Consultări pe pagina web

Nr.
Titlul documentului
Remarcă
1. Proiectul de hotărâre al CA privind contracararea terminației neautorizate a traficului telefonic originat în rețelele de comunicații electronice din străinătate word:  pdf: 

Data la care a început consultarea publică a documentului: 15.02.2017
Data limită pentru primirea recomandărilor: 15.03.2017
Proiectul este însoțit de o notă informativă
2. 1) Proiectul de hotărâre al CA pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 79 din 17 aprilie 2009 privind reglementarea furnizării serviciilor prin numere cu acces gratuit pentru apelant Freephone în reţelele publice de comunicaţii electronice word:  pdf: 
2) Proiectul de hotărâre al CA pentru modificarea pct.14 din Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr.11 din 07 aprilie 2010 word:  pdf:  

Data la care a început consultarea publică a documentului: 14.02.2017
Data limită pentru primirea recomandărilor: 14.03.2017
Primul proiect este însoțit de o notă informativă
Al doilea proiect este însoțit de o notă informativă

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări pe marginea proiectelor supuse consultării publice prin e-mail la adresa electronică: office@anrceti.md, cu menţiunea Consultări, prin fax la numărul: +373 22 22-28-85, prin poştă sau direct la sediul Agenţiei pe adresa: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, R. Moldova.

-