Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Martie, 2018

Consultări pe pagina web

Nr.
Titlul documentului
Remarcă
1.
Proiectul de hotărâre al Consiliului de Administrație al ANRCETI pentru modificarea şi completarea Condiţiilor tehnice de transmitere a informaţiei de localizare primară în cazul apelurilor la numărul unic de urgenţă 112, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 31 din 22.12.2016  word:  pdf: 

Data la care a început consultarea publică a documentului:
23.02.2018
Data limită pentru primirea recomandărilor: 07.03.2018
Proiectul este însoțit de o notă de argumentare
2.
Proiectul de hotărâre al Consiliului de Administrație al ANRCETI cu privire la aprobarea formularelor-tip pentru eliberarea permiselor tehnice pentru utilizarea stațiilor de radiocomunicaţii  word:  pdf: 

Data la care a început consultarea publică a documentului:
15.02.2018
Data limită pentru primirea recomandărilor: 09.03.2018
Proiectul este însoțit de o notă informativă

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări pe marginea proiectelor supuse consultării publice prin e-mail la adresa electronică: office@anrceti.md, cu menţiunea Consultări, prin fax la numărul: +373 22 22-28-85, prin poştă sau direct la sediul Agenţiei pe adresa: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, R. Moldova.

-