Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Ianuarie, 2018

Consultări pe pagina web

Nr.
Titlul documentului
Remarcă
1.
- ANALIZA IMPACTULUI DE REGLEMENTARE la proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de control desfășurată de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei  word:  pdf: 
- Proiectul de hotărâre a Consiliului de Administrație al ANRCETI pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de control desfășurată de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei  word:  pdf: 

Data la care a început consultarea publică a documentului:
 08.12.2017
Data limită pentru primirea recomandărilor: 23.01.2018
Proiectele sunt însoțite de o notă informativă

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări pe marginea proiectelor supuse consultării publice prin e-mail la adresa electronică: office@anrceti.md, cu menţiunea Consultări, prin fax la numărul: +373 22 22-28-85, prin poştă sau direct la sediul Agenţiei pe adresa: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, R. Moldova.

-