Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Februarie, 2017

Rapoarte

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

În conformitate cu prevederile Legii comunicaţiilor electronice nr.241 din 15.11.2007, Agenţia elaborează şi publică anual, până în data de 30 aprilie, rapoarte  privind activitatea sa în vederea implementării strategiei de dezvoltare a comunicaţiilor electronice şi a reglementărilor sale, precum şi anuarul statistic privind dezvoltarea comunicaţiilor electronice în Republica Moldova în anul precedent.

Conform aceleaşi legi, Agenţia prezintă Guvernului anual, până în data de 1 martie, un raport financiar, care se publică în presa centrală.

Ultima actualizare: 7/04/2010