Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Noiembrie, 2017

116111 – asistenţă telefonică pentru copii

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

La 4 iunie 2014 în Republica Moldova a fost lansat primul serviciu cu caracter social armonizat la nivel european – serviciul telefonic de asistenţă pentru copii 116111.

Acest serviciu oferă ajutor copiilor care au nevoie de îngrijire şi protecţie şi îi pune în legătură cu diverse organizaţii şi resurse; le oferă copiilor posibilitatea de a-si exprima temerile, de a vorbi despre aspectele care îi afectează în mod direct şi de a contacta pe cineva în caz de urgentă.

Apelurile către numărul 116111 sunt gratuite pentru toţi utilizatorii de telefonie din orişicare reţea fixă şi/sau mobilă, iar accesul la acest număr nu este condiţionat de o programare prealabilă. Serviciul este prestat 7 zile în săptămână între orele 8.00 - 21.00, dar urmează, în curând, a fi prestat în regim non-stop.

Numărul naţional scurt 116111 a fost atribuit de către ANRCETI, în baza licenţei, SA „Moldtelecom” pentru utilizare pe perioada 1 iunie 2014 – 31 decembrie 2016. SA „Moldtelecom” a oferit soluţia tehnică pentru implementarea serviciului 116111 Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF), care a organizat serviciul şi a contractat, în calitate de prestator al acestui serviciu, Asociaţia Obştească Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii “La Strada”.

În scopul asigurării unei bune funcţionări a serviciului MMPSF a emis Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea serviciului de asistenţă telefonică gratuită pentru copii şi Standardele minime de calitate a acestui serviciu.

Anterior, ANRCETI a anunţat deschiderea spre atribuire a numerelor naţionale scurte pentru servicii armonizate cu caracter social 116000, 116111 şi 116123. Numărul 116000 este destinat serviciului "linie telefonică de urgență pentru copii dispăruți", iar 116123 – pentru serviciul "linii de asistență telefonică care oferă sprijin emoțional". Serviciul oferit prin intermediul numărului 116000 va asigura: preluarea apelurilor prin care este anunţată dispariţia unor copii şi transferul acestora către politie; îndrumare şi sprijin persoanelor în grija cărora se află copilul dispărut; sprijini pentru desfăşurarea investigaţiei privind localizarea copilului. Serviciul 116123 va permite apelantului să beneficieze de o relaţie umană adevărată, în cadrul căreia este ascultat fără a fi judecat şi va oferi sprijin emoţional apelanţilor care suferă de singurătate, care se afla într-o stare de criză psihologică sau care se gândesc la suicid.

Cele două numere naţionale scurte pentru servicii armonizate cu caracter social 116000 şi 116123 rămân în continuare deschise spre atribuire. Aceste numere vor fi atribuite de către ANRCETI, în baza cererii, furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice, care ulterior le vor transmite pentru utilizare prestatorilor de servicii de conţinut care vor presta serviciile susmenţionate. Numerele respective vor fi acordate doar furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice care au încheiat un antecontract cu un prestator de servicii de conţinut.

Pentru implementarea serviciilor cu caracter social armonizate la nivel european, ANRCETI a aprobat Procedura privind atribuirea numerelor naţionale scurte pentru servicii cu caracter social armonizate la nivel european de forma 116xxx, Condiţiile speciale de licenţă privind utilizarea acestor numere şi Reglementarea accesului la numerele respective.

Numerele 116000, 116111 şi 116123 au o identitate paneuropeană şi sunt utilizate pentru aceleaşi servicii în toate cele 28 state membre ale Uniunii Europene (UE). Principiul „acelaşi număr = acelaşi serviciu” în statele membre ale UE asigură accesarea facilă a unui anumit serviciu social, acesta făcându-se întotdeauna prin intermediul aceluiaşi număr naţional, indiferent de locul de originare a apelului.

Informaţie prezentată de: Direcţia Dezvoltare Reglementări
Ultima actualizare: 26/06/2014