Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

29 Martie, 2017

Proiecte aprobate

2016

Nr.
Titlul documentului
Documente adiţionale
1 Proiectul de analiză a pieţei de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie mobilă și proiectele de Hotărâri ale Consiliului de Administraţie privind măsurile de reglementare preventivă pe pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie mobilă (piaţa nr. 7, iterația 4) Detalii
2 Proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie privind aprobarea Programului de elaborare a actelor de reglementare ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei pentru anul 2017 Detalii
3 Proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie privind retragerea măsurilor de reglementare preventivă ale pieței de inițiere a apelurilor la puncte fixe din rețeaua publică de telefonie Detalii
4 Proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie (piața 9, iterația 4) Detalii
5 Proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie privind aprobarea proiectului Mecanismului de finanțare și compensare a costului net al furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului poștal universal Detalii
6 Proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului poștal universal Detalii
7 Proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie privind aprobarea Metodologiei de repartizare a costurilor de producție pentru servicii poștale rezervate și nerezervate Detalii
8 Proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie cu privire la raportarea de date statistice de către furnizorii de reţele şi servicii poștale Detalii
9 Proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie cu privire la aprobarea Formularului-tip al notificării privind furnizarea serviciilor poştale, Certificatului-tip privind înregistrarea în Registrul public al furnizorilor de servicii poştale și Notificării privind sistarea activităţii de furnizare a serviciilor poștale Detalii
10 Proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind plata de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor poștale Detalii
11 Proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie privind aprobarea Contractului-tip de acces pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora Detalii
12 Proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Anexa la Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 74 din 29.12.2015 Detalii
13 Proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație ANRCETI nr. 57 din 21 decembrie 2010 Detalii

-