Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Februarie, 2017

Planuri

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Întru exercitarea atribuţiilor sale stabilite de Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, Consiliul de administraţie al Agenţiei aprobă planul anual de activitate al ANRCETI.

În cazurile în care Consiliul de administraţie găseşte necesar de a urgenta atingerea unor obiectve prioritare ale ANRCETI, el aprobă planuri de acţiuni şi programe. Planurile aprobate de Consiliu în anii 2008 - 2009 pot fi accesate aici.

Arhiva planurilor pe alți ani: 2012, 2013, 2014, 20152016.

În decembrie 2016 Consiliul a aprobat Programul de elaborare a actelor de reglementare ale ANRCETI pentru anul 2017. Acesta a fost elaborat în scopul asigurării previzibilităţii activităţilor de reglementare ale Agenţiei şi facilitării accesului persoanelor interesate la informaţia despre iniţiativele acesteia privind elaborarea actelor de reglementare în anul 2017.

Arhiva programelor: 2012, 2013, 2014, 20152016.

Ultima actualizare: 9/01/2017