Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Septembrie, 2017

Consiliul de administraţie

 • Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar
  Preşedintele Consiliului

  Grigore VARANIŢA

  Grigore VARANIŢA - Director

  Contacte: tel: 0-22-251-300, grigore.varanita@anrceti.md

  Anticamera: tel: 0-22-251-317, fax: 0-22-222-885, office@anrceti.md

  Ore de audienţă: prima şi a treia zi de luni a lunii curente, între orele 14.00 - 16.00

  A fost numit în calitate de director al ANRCETI, prin hotărârea Guvernului nr.518 din 10.07.2013, pe o perioadă de patru ani.

  Este născut la 13 mai 1977 în comuna Cărpineni, raionul Hânceşti. Licenţiat în economie, în 2001 a absolvit Academia de Studii Economice din Moldova, facultatea Finanţe şi Asigurări, iar în 1998 - Colegiul Republican de Informatică, facultatea Contabilitate şi Informatică Economică. După absolvirea, în anul 2006, a Academiei de Administraţie Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova deţine diploma de master în relaţii internaţionale.

  În anul 2015 i s-a conferit titlul onorific „Maestru în tehnologia informației și comunicații”. În perioada 1999 – 2008 a activat în cadrul Serviciului Vamal, unde a crescut în plan profesional de la funcţia de inspector al secţiei Programare, Implementare şi Supraveghere până la cea de şef al direcţiei Tehnologii Informaţionale şi Statistică Vamală. În perioada 2003 – 2006 a exercitat funcţia de manager al proiectului ASYCUDA WORLD implementat în cadrul acordului semnat de UNCTAD (Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare) şi Serviciului Vamal. În perioada 2009 – 2013 a lucrat în calitate de vice director general al SA „Moldtelecom”. În anul 2006, pentru merite în perfecţionarea controlului vamal, contribuţie la implementarea sistemului informaţional ASYCUDA WORLD şi la fluidizarea traficului de mărfuri şi călători, dlui Grigore Varaniţa i s-a conferit ordinul „Gloria Munciii”.

 • Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar
  Membru al Consiliului

  Corneliu JALOBA

  Corneliu JALOBA - director adjunct

   

  Contacte: tel: 0-22-251-301, corneliu.jaloba@anrceti.md

  Anticamera: tel: 0-22-251-317, fax: 0-22-222-885, office@anrceti.md

  Ore de audienţă: prima şi a doua zi de luni a lunii curente, între orele 14.00 - 16.00

  A fost numit în funcţia de director adjunct al ANRCETI pe un termen de patru ani prin Hotărârea Guvernului nr. 903 din 13.11.2013. Până la numire a lucrat în calitate de şef al Direcţiei Securitate Informaţională şi Certificate ale Cheilor Publice din cadrul ÎS Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru”.
  Corneliu Jaloba este născut la 13 mai 1973 în mun. Chişinău. În 1995 a absolvit Universitatea Tehnică din Moldova, facultatea calculatoare, informatică şi microelectronică. A început activitatea profesională în 1996 la ÎS Centrul de Evidenţă Documentară a Populaţiei „Registru”, unde a activat până în anul 2004, avansând de la funcţia de inginer până la cea de şef al secţiei tehnologii de protecţie a informaţiei. În perioada 2004 - 2005 a lucrat vice director general al Departamentului Tehnologii Informaţionale, iar în anii 2005 - 2009 a exercitat funcţiile de vice director şi director de direcţie din cadrul Ministerului Dezvoltării Informaţionale.
  Este autor al proiectelor „Registrul de Stat al Medicamentelor” şi „Registrul de Stat al băuturilor alcoolice. Timbrul de calitate a vinului” şi coautor al proiectelor „Registrul de Stat al Populaţiei şi Unităţilor de Drept în Republica Moldova” şi „Registrul Transportului şi conducătorilor auto”. În anul 2008 i s-a conferit titlul onorific “Maestru în tehnologii informaţionale”.

   

   

   

 • Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar
  Membru al Consiliului

  Marian POCAZNOI

  Marian POCAZNOI - director adjunct

  Contacte: tel: 0-22-251-302, marian.pocaznoi@anrceti.md

  Anticamera: tel: 0-22-251-317, fax: 0-22-222-885, office@anrceti.md

  Ore de audienţă: prima şi a doua zi de luni a lunii curente, între orele 14.00 - 16.00

  A fost numit în funcția de director adjunct al ANRCETI pe un termen de patru ani prin Hotărârea Guvernului nr. 1053 din 14 septembrie 2016.

  Marian Pocaznoi s-a născut la 4 ianuarie 1981 în or. Fălești. În anul 2003 a absolvit facultatea jurnalism și științe ale comunicării a Universității de Stat din Moldova, iar în anul 2007 – facultatea de drept a aceleași universități. În anii 2012 - 2015 a făcut studii postuniversitare la Academia de Administrare Publică din Moldova și deține diploma de master în științe politice. Este căsătorit.

  În perioada 1 decembrie 2015 – 15 septembrie 2016 Marian Pocaznoi a exercitat funcția de șef al Direcției monitorizare și control a ANRCETI. Până la angajarea la ANRCETI, a activat timp de 12 ani (2003 – 2015) în cadrul Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA), unde a exercitat mai multe funcții: specialist principal, consultant în cadrul aparatului CCA, redactor-șef al revistei CCA ”Panoramic TV”, membru al CCA și președinte al CCA (anii 2011 – 2014).