Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Iulie, 2018

Serviciul de Informare și Comunicare cu Mass-Media

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Serviciul de Informare și Comunicare cu Mass-Media (SICMM) are misiunea de a asigura comunicarea eficientă a ANRCETI cu publicul larg, cu reprezentanţii societăţii civile şi ai mijloacelor de informare în masă în vederea informării operative, veridice şi complete a acestora despre activitatea Agenției și situația în sectoarele reglementate de ea.

Atribuţii de bază:

*     asigurarea transparenţei în activitatea ANRCETI, prin informarea permanentă a publicului larg privind sectoarele reglementate de ANRCETI (comunicații electronice, tehnologia informației, comunicații poștale, acces pe proprietăți), inițiativele, proiectele și actele de reglementare de interes public emise de ea;
*     întocmirea, diseminarea și publicarea comunicatelor de presă, a materialelor de informare a publicului despre activitatea ANRCETI şi a conducerii acesteia pe pagina sa web oficială și în mass-media;
*     organizarea campaniilor media și de comunicare, a conferințelor de presă, briefing-urilor și altor activități pentru reprezentanții mass-media, oferirea suportului informațional și consultativ jurnaliștilor privind specificul sectoarelor reglementate de ANRCETI;
*     coordonarea şi asigurarea procesului de actualizare a paginii web oficiale a ANRCETI;
*     monitorizarea reflectării de către mass-media a iniţiativelor şi realizărilor ANRCETI în domeniul său de activitate și elaborarea rapoartelor privind rezultatele acestui exercițiu;
*     monitorizarea presei și a opiniei publice pentru asigurarea cunoașterii atitudinii publicului privind iniţiativele, proiectele şi actele de reglementare de interes public emise de ANRCETI, întocmirea notelor informative pentru conducerea autorității asupra rezultatelor acestei monitorizări;
*     facilitarea accesului publicului larg, a reprezentanților societății civile și mass-media la informaţia de interes public din cadrul ANRCETI, examinarea şi oferirea răspunsurilor la solicitările de informație parvenite de la ei;
*     consultarea conducerii și a angajaților ANRCETI privind menţinerea bunelor relaţii cu mijloacele de informare în masă;
*     facilitarea interacţiunii dintre reprezentanţii mass-media şi persoanele cu funcții de răspundere din cadrul ANRCETI.

Personalul Serviciului

 

Stela IACOB – Șef al Serviciului de Informare și Comunicare cu Mass-Media

Studii: Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” (2003), Licențiată în Filologie română/franceză.

Activează în ANRCETI din noiembrie 2015. Anterior a activat în calitate de profesor de limba franceză, director adjunct în LT ”A. Donici”, membru de lucru în proiectul AL 21 în cadrul PNUD Moldova, traducător, director comercial în companie privată.

Tel.: 022-251-364, 
e-mail: stela.iacob@anrceti.md.

 

Anatol BARBEI - specialist superior Serviciul de Informare si Comunicare cu Mass-Media
Tel: 022-251-306
e-mail: anatol.barbei@anrceti.md

Ultima actualizare: 17/01/2017