Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Ianuarie, 2018

Autorizarea generală în sectorul comunicații electronice

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Autorizarea generală este un regim juridic aplicabil furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice şi care determină drepturile şi obligaţiile furnizorilor fiecărui tip de reţea sau de serviciu. În cadrul acestui regim se aplică procedura de notificare, care nu prevede adoptarea de către Agenţie a vreo unei decizii sau a vreun alt act administrativ. Aceasta înseamnă că persoana fizică sau juridică care intenţionează să furnizeze reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice depune la Agenţie o notificare, după care aceasta îşi poate începe activitatea.

Nouă procedură de autorizare a persoanelor pentru furnizarea reţelelor şi/sau serviciilor publice de comunicaţii electronice se aplică de ANRCETI din 15 septembrie 2008, data intrării în vigoare a clauzelor cap. IV al Legii comunicaţiilor electronice nr.241 din 15.11.2007. Procedura este stabilită de legea nominalizată şi de Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 57 din 21.12.2010 şi publicat în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” la 04.02.2011.

Regimului de autorizare generală sunt supuse următoarele tipuri de reţele publice:
1)      Reţele terestre cu acces la puncte fixe;
2)      Reţele terestre de distribuire a comunicaţiilor electronice (last mile – ultima milă);
3)      Reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice (backbone);
4)      Reţele radio mobile celulare terestre;
5)      Reţele terestre de radiodifuziune;
6)      Reţele cu acces prin satelit.

Aceluiaşi regim de autorizare generală sunt supuse următoarele tipuri de servicii publice de comunicaţii electronice:
1)      Servicii de telefonie;
2)      Servicii de transport apeluri;
3)      Servicii de linii închiriate;
4)      Servicii de transmisiuni de date;
5)      Servicii de acces la Internet;
6)      Servicii de programe audiovizuale.

Descifrarea detailată a reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice este prezentată în Nomenclatorul tipurilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice supuse regimului de autorizare generală (Anexa nr.1 la Regulament).

În conformitate cu Legea comunicaţiilor electronice, Agenţia elaborează, actualizează şi modifică, condiţiile autorizării generale pentru diverse tipuri de reţele şi servicii, prin care stabileşte condiţiile în care acestea pot fi furnizate, definind astfel drepturile şi obligaţiile care revin furnizorilor fiecărui tip de reţea sau de serviciu. Prevederile condiţiilor autorizării generale se conţin în art. 23, pct. 13 al Legii comunicaţiilor electronice.   

Autorizarea generală este valabilă fără vreo limitare în timp. Toate procedurile legate de regimul de autorizare generală, inclusiv înscrierea în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, se efectuează de către Agenţie în mod gratuit.

Informaţii suplimentare: Morari Aliona, tel. 022-251-315, e-mail: aliona.morari@anrceti.md.

Ultima actualizare: 14/07/2016