Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

28 Aprilie, 2017

Analiza pieţelor relevante

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Conform prevederilor Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, în cazul în care, în urma unei analize de piaţă realizate în condiţiile legii, un furnizor este desemnat ca avînd putere semnificativă pe o piaţă relevantă, ANRCETI impune acestuia, în modul stabilit, una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:
a) asigurarea transparenţei ce ţine de interconectarea reţelelor sau de accesul la aceste reţele sau la infrastructura asociată;
b) publicarea ofertei de referinţă;
c) neadmiterea discriminării în legătură cu interconectarea sau accesul;
d) evidenţa contabilă separată;
e) furnizarea înregistrărilor contabile;
f) asigurarea accesului la unele elemente specifice ale reţelei şi la infrastructura asociată şi utilizarea acestora;
g) recuperarea investiţiilor, controlul tarifelor şi fundamentarea lor în funcţie de costuri;
h) prezentarea tuturor informaţiilor care au stat la baza stabilirii tarifelor şi ajustarea acestor tarife.

În cazul în care, pe baza unei analize de piaţă realizate în condiţiile legii, ANRCETI stabileşte că pe o anumită piaţă relevantă există concurenţă efectivă, ea retrage sau modifică în mod corespunzător obligaţiile impuse. La efectuarea analizei de piaţă, Agenţia, după caz, solicită colaborarea autorităţii pentru protecţia concurenţei.

ANRCETI, cu cel puţin 30 de zile înainte de retragerea oricăror obligaţii impuse unui anumit furnizor, aduce această intenţie la cunoştinţa persoanelor care au încheiat acorduri de interconectare sau de acces cu furnizorul respectiv, pentru a le permite să găsească furnizori alternativi sau să renegocieze acordul încheiat.

 

Obligaţii impuse în sarcina furnizorilor cu putere semnificativă:

Nr.
Furnizorul cu putere semnificativă
Piaţa relevantă
Hotărârea CA privind impunerea obligaţiilor
1.
S.A. "Moldtelecom"
(Piaţa 1) Accesul utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice, la posturi fixe din reţeaua publică de telefonie
HCA nr.12 din 25 mai 2012
(Piaţa 2) Iniţierea apelurilor la un post fix din reţeaua publică de telefonie fixă
HCA nr.27 din 01 noiembrie 20111
(Piaţa 3) Terminarea apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă
HCA nr.60 din 23 decembrie 2010
(Piaţa 4) Accesul cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix
HCA nr.56 din 26 septembrie 2013
(Piaţa 5) Accesul cu ridicata la comunicaţii în bandă largă
HCA nr.06 din 28 martie 2011
(Piaţa 6) Furnizarea cu ridicata a unor segmente terminale de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată, pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată
HCA nr.35 din 20 decembrie 2011
(Piaţa 7) Terminarea apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă
HCA nr.79 din 23 decembrie 2010
(Piaţa 8) Furnizarea cu ridicata a unor segmente-trunchi de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată, pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată
HCA nr.36 din 20 decembrie 2011
(Piaţa 9) Servicii de tranzit de trafic în reţeaua publică de telefonie fixă
HCA nr.28 din 01 noiembrie 2011
2.
S.A. "Orange Moldova"
(Piaţa 3) Terminarea apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă
HCA nr.69 din 23 decembrie 2010
(Piaţa 7) Terminarea apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă
HCA nr.77 din 23 decembrie 2010
3.
S.A. "Moldcell"
(Piaţa 7) Terminarea apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă
HCA nr.78 din 23 decembrie 2010
4.
S.R.L. “AltNet-C.C.”
(Piaţa 3) Terminarea apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă
HCA nr.35 din 22 august 2013
5. S.R.L. “Apel Net” HCA nr.20 din 12 august 2015
6.
S.R.L. "Arax-Impex"
HCA nr.62 din 23 decembrie 2010
7.
Î.S. "Calea Ferată din Moldova"
HCA nr.64 din 23 decembrie 2010
8.
S.R.L. "Cartel Sistem"
HCA nr.65 din 23 decembrie 2010
9.
Î.S." Centrul de Telecomunicaţii Speciale"
HCA nr.66 din 23 decembrie 2010
10. S.R.L. "Dănis" HCA nr.36 din 22 august 2013
11.
S.R.L. "Eurostock"
HCA nr.67 din 23 decembrie 2010
12. S.R.L. "Iristel Mol" HCA nr.37 din 22 august 2013
13. S.R.L. “Media Digital Sisteme” HCA nr.75 din 23 decembrie 2010
14. S.R.L. “Medianet Group” HCA nr.30 din 12 august 2015
15.
S.R.L. "Ovatel TDM"
HCA nr.70 din 23 decembrie 2010
16.
S.A. "Riscom"
HCA nr.71 din 23 decembrie 2010
17. S.R.L. "Scortel" HCA nr.40 din 22 august 2013
18.
S.R.L. "Sicres"
HCA nr.72 din 23 decembrie 2010
19. S.R.L. “StarNet Soluții” HCA nr.38 din 12 august 2015
20.
S.R.L. "Sun Communications"
HCA nr.74 din 23 decembrie 2010
21.
S.R.L. "Voip Soluție"
HCA nr.39 din 22 august 2013

___________________________
1 Obligaţiile speciale preventive impuse S.A. „Moldtelecom” prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 27 din 01.11.2011 pe Piaţa 2 se retrag din data de 01.07.2017 (Hotărârea CA nr.33 din 22.12.2016 privind retragerea măsurilor de reglementare preventive ale pieței de inițiere a apelurilor la puncte fixe din rețeaua publică de telefonie).

Ultima actualizare: 20/04/2017