Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

30 Martie, 2017

Analiza pieţelor relevante

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Potrivit Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, un furnizor este considerat ca avînd putere semnificativă pe o anumită piaţa relevantă doar în cazul în care acesta deţine, conform analizei de piaţă corespunzătoare, o cotă de piaţă egală sau mai mare de 35% şi dacă, în urma analizei de piaţă, ANRCETI constată că pe această piaţă nu există concurenţă efectivă.

ANRCETI publică şi prezintă autorităţii pentru protecţia concurenţei decizia privind desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele relevante. De asemenea, ANRCETI are obligaţia de a face publică Lista furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe pieţele relevante.

 
Lista furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele relevante:

Nr.
Furnizorul cu putere semnificativă
Piaţa relevantă
Hotărârea Consiliului de Administrație
1.
S.A."Moldtelecom"
(Piaţa 1) Accesul utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice, la posturi fixe din reţeaua publică de telefonie
HCA nr.71 din 10 decembrie 2015
(Piaţa 3) Terminarea apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă
HCA nr.29 din 12 august 2015
(Piaţa 4) Accesul cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix
HCA nr.64 din 01 octombrie 2015
(Piaţa 5) Accesul cu ridicata la comunicaţii în bandă largă
HCA nr.65 din 01 octombrie 2015
(Piaţa 6) Furnizarea cu ridicata a unor segmente terminale de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată, pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată
HCA nr.47 din 15 septembrie 2015
(Piaţa 7) Terminarea apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă
HCA nr.37 din 29 decembrie 2016
(Piaţa 8) Furnizarea cu ridicata a unor segmente-trunchi de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată, pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată
HCA nr.48 din 15 septembrie 2015
(Piaţa 9) Servicii de tranzit de trafic în reţeaua publică de telefonie fixă
HCA nr.28 din 1 decembrie 2016
2.
S.A."Orange Moldova"
(Piaţa 3) Terminarea apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă
HCA nr.32 din 12 august 2015
(Piaţa 7) Terminarea apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă
HCA nr.39 din 29 decembrie 2016
3.
S.A."Moldcell"
(Piaţa 7) Terminarea apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă
HCA nr.38 din 29 decembrie 2016
4. S.R.L."AltNet-C.C." (Piaţa 3) Terminarea apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă HCA nr.19 din 12 august 2015
5.
S.R.L. ”Apel Net”
HCA nr.20 din 12 august 2015
6.
S.R.L."Arax-Impex"
HCA nr.21 din 12 august 2015
7.
Î.S."Calea Ferată din Moldova"
HCA nr.22 din 12 august 2015
8.
S.R.L."Cartel-Sistem"
HCA nr.23 din 12 august 2015
9.
Î.S."Centrul de Telecomunicaţii Speciale"
HCA nr.24 din 12 august 2015
10.
S.R.L."Dănis"
HCA nr.25 din 12 august 2015
11.
S.A."Eurostock"
HCA nr.26 din 12 august 2015
12.
S.R.L."Iristel Mol"
HCA nr.28 din 12 august 2015
13.
S.R.L."ITNET"
HCA nr.27 din 12 august 2015
14.
S.R.L."Media Digital Sisteme"
HCA nr.40 din 12 august 2015
15. S.R.L.“Medianet Group” HCA nr.30 din 12 august 2015
16.
S.R.L."Metical"
HCA nr.31 din 12 august 2015
17.
S.R.L."Ovatel TDM"
HCA nr.33 din 12 august 2015
18.
S.A."Riscom"
HCA nr.34 din 12 august 2015
19.
S.R.L."Scortel"
HCA nr.35 din 12 august 2015
20.
S.R.L."Sicres"
HCA nr.36 din 12 august 2015
21. S.R.L.“Stacom Sistem” HCA nr.37 din 12 august 2015
22. S.R.L.“StarNet Soluții” HCA nr.38 din 12 august 2015
23.
S.R.L."Sun Communications"
HCA nr.39 din 12 august 2015
24.
S.R.L."Voip Soluție"
HCA nr.41 din 12 august 2015

Ultima actualizare: 17/02/2017