Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

27 Iunie, 2017

Condițiile de acces

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Condiţiile de acces pe proprietăţil și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice

Nr.
Municipiu/Raion
Localitatea
Proprietar
Instituție
(Gestionar)
Tip de proprietate
(Publică/Privată)
Categorie
Data prezentării condițiilor de acces
Informație de contact
Condițiile de acces
1. Chișinău Chișinău Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) Publică Imobil 28.03.2017 email: office@anrceti.md, fax 022 222 885 condițiile
2.
Chișinău
Chișinău
Republica Moldova
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
Publică
Imobil
13.04.2017
email: is.dpp@mail.md, fax: 022 292474
3.
Chișinău
or. Codru
Republica Moldova
ÎMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile
Publică
Imobil
11.05.2017
email: sdmc@ms.md, tel.: 022 794111
4.
Șoldănești
s. Parcani
Primăria Parcani
Primăria Parcani
Publică
Teren
20.06.2017
tel.: 027262236, 027262238

Remarcă: Condiţiile de acces pe proprietăţi şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice vor fi inluse în tabelul de mai sus imediat după ce acestea, conform dispozițiilor art. 8 din Legea nr. 28/2016, vor fi prezentate la ANRCETI de către autorităţile publice centrale sau locale, alte instituţii publice, precum şi orice alte entităţi care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv întreprinderile de stat sau municipale care au în administrare (gestiune) obiective de infrastructură tehnico-edilitară.

Ultima actualizare: 27/06/2017