Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 August, 2017

Condițiile de acces

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Condiţiile de acces pe proprietăţil și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice

Primăria s. Cigârleni

Nr.
Municipiu/Raion
Localitatea
Proprietar
Instituție
(Gestionar)
Tip de proprietate
(Publică/Privată)
Categorie
Data prezentării condițiilor de acces
Informație de contact
Condițiile de acces
1. Chișinău Chișinău Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) Publică Imobil 28.03.2017 email: office@anrceti.md, fax 022 222 885 condițiile
2.
Chișinău
Chișinău
Republica Moldova
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
Publică
Imobil
13.04.2017
email: is.dpp@mail.md, fax: 022 292 474
3.
Chișinău
or. Codru
Republica Moldova
ÎMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile
Publică
Imobil
11.05.2017
email: sdmc@ms.md, tel.: 022 794 111
4.
Rezina
s. Pereni
Primăria com. Pereni
Primăria com. Pereni
Publică
Imobil
04.07.2017
email: apopeli@mail.ru, tel.: 0 254 50236, tel./fax: 0 254 50238
5.
Chișinău
Chișinău
Republica Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM)
Publică
Imobil
06.07.2017
email: secretariat@adm.utm.md fax: 022 235 426
6.
Florești
com. Cuhureștii de Sus
Primăria com. Cuhureștii de Sus
Primăria com. Cuhureștii de Sus
Publică
Teren
07.07.2017
tel.: 0250 57 236, 060039588
condițiile
7.
Ungheni
com. Pîrlița
Primăria com. Pîrlița
Primăria com. Pîrlița
Publică
Teren
07.07.2017
tel.: 0236 64 236, 023664238
condițiile
8.
Căușeni
s. Ursoaia
Primăria s. Ursoaia
Primăria s. Ursoaia
Publică
Imobil
06.07.2017
tel.: 0243 42 236, tel./fax: 0243 42 278
condițiile
9.
Drochia
com. Hăsnășenii Noi
Primăria com. Hăsnășenii Noi
Primăria com. Hăsnășenii Noi
Publică
Imobil
06.07.2017
tel.: 0252 35 236, 0252 35 234
10.
Anenii Noi
com. Ochiul Roș
Primăria com. Ochiul Roș
Primăria com. Ochiul Roș
Publică
Imobil
12.07.2017
tel.: 0265 58 236
condițiile
11.
Rezina
s. Saharna Nouă
Primăria Saharna Nouă
Primăria Saharna Nouă
Publică
Imobil
12.07.2017
email: prim.saharna@mail.ru, fax: 0254 78 238
12.
Florești
or. Mărculești
Republica Moldova
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, or. Mărculești
Publică
Imobil
13.07.2017
email: scoalamarculesti@mail.ru, fax: 0250 45 218
13.
Chișinău
com. Ciorescu
com. Ciorescu
Î.M. „Regia Comunal-Locativă Ciorescu”
Publică
Imobil, teren
14.07.2017
email: rclciorescu@mail.ru, tel.: 022 456 304
14.
Taraclia
or. Taraclia
or. Taraclia
Î.M. Apă-Canal Taraclia
Publică
Imobil
19.07.2017
email: apacanal@mail.ru, tel.: 0294 25 580
condițiile
15.
Criuleni
s. Ișnovăț
Primăria Ișnovăț
Primăria Ișnovăț
Publică
Imobil
24.07.2017
tel.: 0248 77 236
16.
Anenii Noi
s. Zolotievca
Primăria com. Zolotievca
Primăria com. Zolotievca
Publică
Imobil
24.07.2017
email: primarzolotievca@mail.ru, tel/fax: 0265 95 036
17.
Briceni
com. Larga
Primăria com. Larga
Primăria com. Larga
Publică
Teren
24.07.2017
tel.: 0247 51 336, 024751278
18.
Ștefan Vodă
s. Brezoaia
Primăria s. Brezoaia
Primăria s. Brezoaia
Publică
Imobil
28.07.2017
email: brezoia.primaria@mail.ru
19.
Șoldănești
s. Parcani
Primăria Parcani
Primăria Parcani
Publică
Teren
28.07.2017
tel.: 0 272 62236
20.
Anenii Noi
s. Varnița
Primăria s. Varnița
Primăria s. Varnița
Publică
Imobil
04.08.2017
email: primaria-varnita@mail.ru, fax: 0265 46245
21.
Ocnița
com. Corestăuți
Primăria com. Corestăuți
Primăria com. Corestăuți
Publică
Imobil
10.08.2017
email: corestauti@mail.ru, tel./fax: 0271 77167
22.
Chișinău
s. Budești
Primăria s. Budești
Primăria s. Budești
Publică
Imobil
10.08.2017
tel.: 022 418 004
23.
Rîșcani
or. Costești
Republica Moldova
Î.S. „Direcția Nodului Hidrotehnic Costești-Stînca”
Publică
Imobil
11.08.2017
email: dnhcostesti-stinca@mail.ru fax: 0256 32 365
24.
Ialoveni
s. Cigârleni
Primăria s. Cigârleni
Primăria s. Cigârleni
Publică
Imobil
15.08.2017
tel./fax: 0268 71 236, 0268 71 238

Remarcă: Condiţiile de acces pe proprietăţi şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice vor fi inluse în tabelul de mai sus imediat după ce acestea, conform dispozițiilor art. 8 din Legea nr. 28/2016, vor fi prezentate la ANRCETI de către autorităţile publice centrale sau locale, alte instituţii publice, precum şi orice alte entităţi care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv întreprinderile de stat sau municipale care au în administrare (gestiune) obiective de infrastructură tehnico-edilitară.

Ultima actualizare: 16/08/2017