Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Telefon pentru informare: 080080080

 

Particpant la concursul WebTop

31 August, 2014

Decizii ale Consiliului de Administraţie

original

D.C.A. nr.7 din 21.01.2014

Decizie privind eliberarea Societăţii cu Răspundere Limitată „AVIAGRUP-DESIGN” licenţă pentru genul de activitate: „Servicii de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program” 

PDF, 109.58 KB

original

D.C.A. nr.6 din 20.01.2014

Decizie privind eliberarea Societăţii cu Răspundere Limitată „AURSOFT” licenţă pentru genul de activitate: „Servicii de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program” 

PDF, 109.96 KB

original

D.C.A. nr.5 din 18.01.2014

Decizie privind declararea nevalabilităţii licenţelor de utilizare a resurselor de numerotare seria AA nr. 083941 eliberată Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii speciale”, la data de 22 august 2013  

PDF, 115.4 KB

original

D.C.A. nr.4 din 17.01.2014

Decizie privind eliberarea licenţei de utilizare a resurselor de numerotare Î.M. „Sun Communications” S.R.L. 

PDF, 125.32 KB

original

D.C.A. nr.3 din 16.01.2014

Decizie privind reperfectarea Licenţei seria AA nr.083840 din 06 decembrie 2010 eliberată Întreprinderii de Stat „CENTRUL INFORMAŢIONAL AGRICOL” pentru genul de activitate: „Servicii de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program” 

PDF, 111.24 KB

original

D.C.A. nr.2 din 14.01.2014

Decizie privind eliberarea Societăţii cu Răspundere Limitată „BRV ISTCOM” licenţă pentru genul de activitate: „Servicii de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program” 

PDF, 109.95 KB

original

D.C.A. nr.1 din 13.01.2014

Decizie privind eliberarea licenţei de utilizare a resurselor de numerotare „Moldtelecom” S.A. 

PDF, 125.52 KB

original

D.C.A. nr.231 din 30.12.2013

Decizie privind reperfectarea Licenţei Licenţei seria AA nr. 082368 din 05 ianuarie 2011, eliberată Centrului de Promovare a Sănătăţii şi Educaţiei pentru Sănătate ”SĂNĂTATEA” A.O. pentru genul de activitate „Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice”, prin schimbarea numărului de identitate de stat-codul fiscal: ”28894553” cu numărul ”1013620007097”. 

PDF, 113.6 KB

original

D.C.A. nr.230 din 30.12.2013

Decizie privind reperfectarea Licenţei seria AA nr.062446 din 06 aprilie 2011 eliberată Întreprinderii Mixte „DEEPLACE” S.R.L. pentru genul de activitate: „Servicii de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program” 

PDF, 109.36 KB

original

D.C.A. nr.229 din 30.12.2013

Decizie privind eliberarea Societăţii cu Răspundere Limitată „LEGCO-IT” licenţă pentru genul de activitate: „Servicii de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program” 

PDF, 109.95 KB

original

D.C.A. nr.228 din 30.12.2013

Decizie privind declararea nevalabilităţii autorizarii generale acordată Societăţii Comerciale „ECOMERTZ” S.R.L. Se anulează înregistrarea cu nr. 366 din 12.03.2011 în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice.

PDF, 109.69 KB

original

D.C.A. nr.227 din 26.12.2013

Decizie privind eliberarea licenţei de utilizare a resurselor de numerotare Î.M. „Moldcell” S.A. 

PDF, 119.82 KB

original

D.C.A. nr.226 din 24.12.2013

Decizie privind eliberarea Societăţii Comerciale „AVANTCONS GRUP” S.R.L. licenţă pentru genul de activitate: „Servicii de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program” 

PDF, 110.28 KB

original

D.C.A. nr.225 din 19.12.2013

Decizie privind eliberarea licenţei de utilizare a resurselor de numerotare S.A. „Moldtelecom” 

PDF, 127.02 KB

original

D.C.A. nr.224 din 19.12.2013

Decizie privind retragerea Licenţei Seria AA nr. 065167 din 10 august 2007, genul de activitate: „Construirea, întreţinerea, exploatarea precum şi crearea posturilor de radio prin eter”, eliberate Societăţii Comerciale „GERMES–NORD” S.R.L.

PDF, 107.52 KB

original

D.C.A. nr.223 din 11.12.2013

Decizie privind eliberarea Societăţii cu Răspundere Limitată „CODINTEGRATOR” licenţă pentru genul de activitate: „Servicii de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program”

PDF, 109.51 KB

original

D.C.A. nr.222 din 09.12.2013

Decizie privind eliberarea licenţei de utilizare a resurselor de numerotare S.A. „Moldtelecom”

PDF, 133.51 KB

original

D.C.A. nr.221 din 09.12.2013

Decizie privind declararea nevalabilităţii licenţelor de utilizare a resurselor de numerotare seria AA nr. 065345 din 18 iunie 2009, eria AA nr. 065400 din 20 iulie 2009, seria AA nr. 065535 din 22 iulie 2009, seria AA nr. 065507 din 06 august 2009, seria AA nr. 065715 din 31 decembrie 2009, seria AA nr. 065732 din 11 ianuarie 2011, seria AA nr. 062420 din 25 martie 2011, seria AA nr. 082362 din 02 decembrie 2011, seria AA nr. 082365 din 21 decembrie 2011, seria AA nr. 082414 din 05 aprilie 2012, eliberate „Moldtelecom” S.A.

PDF, 119.76 KB

original

D.C.A. nr.220 din 09.12.2013

Decizie privind modificarea licenţei seria seria AA nr. 083976 din 12 noiembrie 2013, eliberată Societăţii cu Răspundere Limitată „ŞTIRI MEDIA TV”, pentru genul de activitate „Utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice (radiodifuziune)”, prin completarea Anexei cu dreptul de utilizare a următoarelor frecvenţe: 94,9 MHz - or. Briceni şi 91,5 MHz - or. Cahul, pentru transmisia serviciilor de programe radio.

PDF, 114.12 KB

original

D.C.A. nr.219 din 05.12.2013

 Decizie privind declararea nevalabilităţii autorizarii generale acordată Societăţii cu Răspundere Limitată „GRIORD-GRUP” Se anulează înregistrarea cu nr. 312 din 27.10.2010 în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice.

PDF, 109.94 KB