Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Telefon pentru informare: 080080080

 

Particpant la concursul WebTop

22 Decembrie, 2014

Decizii ale Consiliului de Administraţie

original

D.C.A. nr. 64 din 09.04.2014

Decizie privind eliberarea licenţei de utilizare a resurselor de numerotare, „Moldtelecom” S.A.

PDF, 218.29 KB

original

D.C.A. nr. 63 din 09.04.2014

Decizie privind acordarea dreptului de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare, Î.M. „Orange Moldova” S.A.

PDF, 200.69 KB

original

D.C.A. nr. 62 din 09.04.2014

Decizie privind modificarea unei licenţei de utilizare a resurselor de numerotare, seria AA nr.065324, S.A. ”Moldtelecom”

PDF, 323.17 KB

original

D.C.A. nr. 61 din 09.04.2014

Decizie privind eliberarea licenţei de utilizare a resurselor de numerotare, I.C.S. „Iristel Mol” S.R.L.

PDF, 216.32 KB

original

D.C.A. nr. 60 din 09.04.2014

Decizie privind declararea nevalabilităţii autorizarii generale a furnizorului de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, A.O. "INFOTERRA"

PDF, 146.68 KB

original

D.C.A. nr. 59 din 08.04.2014

Decizie privind reperfectarea Licenţei de utilizare a resurselor de numerotare, seria AA nr. 065433, eliberată „Moldtelecom” S.A.

PDF, 216.16 KB

original

D.C.A. nr. 58 din 02.04.2014

Decizie privind cesionarea licenţei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice (Întreprinderea cu Capital Străin „TELEFE M INTERNAȚIONAL” S.R.L. către Î.C.S. „PRIME TV” S.R.L.)

PDF, 247.92 KB

original

D.C.A. nr. 57 din 02.04.2014

Decizie privind cesionarea licenţei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice (Întreprinderea cu Capital Străin „TELEFE M INTERNAȚIONAL” S.R.L. către S.R.L. „ȘTIRI MEDIA TV”)

PDF, 247.48 KB

original

D.C.A. nr. 56 din 01.04.2014

Decizie privind eliberarea licenţei pentru utilizarea frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, S.R.L. ”PAJURA ALBĂ”

PDF, 192.29 KB

original

D.C.A. nr. 55 din 28.03.2014

Decizie privind reperfectarea unor Licenţe de utilizare a resurselor de numerotare, Î.C.S. „IRISTEL MOL” S.R.L.

PDF, 205.82 KB

original

D.C.A. nr. 54 din 26.03.2014

Decizie privind declararea nevalabilităţii autorizarii generale a furnizorului de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, Întreprinderea cu Capital Străin „TELEFE M INTERNATIONAL” S.R.L.

PDF, 146.58 KB

original

D.C.A. nr. 53 din 26.03.2014

Decizie privind declararea nevalabilităţii licenţei de utilizare a resurselor de numerotare, seria AA nr.082373, eliberată Î.M. „Orange Moldova” S.A.

PDF, 201.23 KB

original

D.C.A. nr. 52 din 25.03.2014

Decizie privind reperfectarea licenţei de utilizare a resurselor de numerotare, seria AA nr. 083966, eliberată companiei S.A. „Moldtelecom”

PDF, 214.24 KB

original

D.C.A. nr. 51 din 25.03.2014

Decizie privind eliberarea licenţei de utilizare a resurselor de numerotare Î.M. „Orange Moldova” S.A.

PDF, 218.62 KB

original

D.C.A. nr. 50 din 20.03.2014

Decizie privind eliberarea licenţei de utilizare a resurselor de numerotare „ONE TELECOM” S.R.L.

PDF, 219.77 KB

original

D.C.A. nr. 49 din 20.03.2014

Decizie privind eliberarea licenţei de utilizare a resurselor de numerotare „Moldtelecom” S.A.

PDF, 218.39 KB

original

D.C.A. nr. 48 din 20.03.2014

Decizie privind cesionarea către S.C. „StarNet Soluţii” S.R.L. a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotare şi a deciziei de atribuire a blocurilor de numere deţinute de către S.C. „StarNet” S.R.L.

PDF, 211.55 KB

original

D.C.A. nr. 47 din 20.03.2014

Decizie privind declararea nevalabilităţii licenţei de utilizare a resurselor de numerotare, seria AA nr.082486, eliberată „Moldtelecom” S.A.

PDF, 199.56 KB

original

D.C.A. nr. 46 din 20.03.2014

Decizie privind acordarea dreptului de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare, F.P.C. „Arax-Impex” S.R.L.

PDF, 200.38 KB

original

D.C.A. nr.43 din 17.03.2014

Decizie privind declararea nevalabilităţii, prin revocare, a Declaraţiei Informative, eliberată Societăţii cu Răspundere Limitată „IDEAL-TEHNOLOGIE” în baza notificării înregistrate cu nr. 2217A din 28.10.2009. Se radiază înregistrarea cu nr. 142 din 05.11.2009 în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice.

PDF, 109.74 KB