Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Telefon pentru informare: 080080080

 

Particpant la concursul WebTop

03 Septembrie, 2014

Decizii ale Consiliului de Administraţie

original

D.C.A. nr.38 din 13.03.2014

Decizie privind declararea nevalabilităţii, prin revocare, a Declaraţiei Informative, eliberată Societăţii Comerciale „COMVERSIL” S.R.L. în baza notificării înregistrate cu nr. 2052 din 17.12.2010. Se radiază înregistrarea cu nr. 333 din 27.12.2010 în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice.

PDF, 109.99 KB

original

D.C.A. nr.37 din 10.03.2014

Decizie privind declararea nevalabilităţii licenţei seria AA nr. 083977 eliberată S.C. „Radeon Service” S.R.L. la data de 30 octombrie 2013 pentru utilizarea resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice (blocul de numere (022) „633000 –633999” pentru telefonia fixă locală) utilizat în mun. Chişinău.

PDF, 116.22 KB

original

D.C.A. nr.36 din 10.03.2014

Decizie privind reperfectarea Î.C.S. „Net-Connect Internet” S.R.L. a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotare, prin modificarea adresei juridice: din str. Alexandru cel Bun, nr.7, of. 106, mun. Chişinău, MD-2001 în: str. Grădina Botanică, nr.9, mun. Chişinău, MD-2002: seria AA nr. 083903 din 01 iulie 2013, seria AA nr. 083646 din 04 aprilie 2011, seria AA nr. 083647 din 03 noiembrie 2008, seria AA nr. 083645 din 04 aprilie 2011.

PDF, 118.41 KB

original

D.C.A. nr.35 din 07.03.2014

Decizie privind eliberarea „Riscom” S.A. licenţa de utilizare a resurselor de numerotare în scopul furnizării serviciilor de comunicaţii electronice (blocul de numere (022) “888000 – 888999” pentru telefonie fixă locală) care va fi utilizat în mun. Chişinău.

PDF, 126.08 KB

original

D.C.A. nr.34 din 07.03.2014

Decizie privind eliberarea F.P.C. „Arax-Impex” S.R.L. licenţa de utilizare a resurselor de numerotare în scopul furnizării serviciilor de comunicaţii electronice (blocul de numere (022) “838000 – 838999” pentru telefonie fixă locală) care va fi utilizat în mun. Chişinău.

PDF, 125.78 KB

original

D.C.A. nr.33 din 07.03.2014

Decizie privind eliberarea Societăţii cu Răspundere Limitată „ARSCOM” din mun. Chişinău, licenţa pentru genul de activitate: „Servicii de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program”, pe un termen de 5 (cinci) ani.

PDF, 109.66 KB

original

D.C.A. nr.32 din 28.02.2014

Decizie privind eliberarea Î.C.S.” SBS BROADCASTING”, mun. Chişinău, licenţă pentru:„ Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice (radiodifuziune)”, (transmisia serviciilor de programe radio, frecvenţa 100,9 MHz, or. Chişinău).

PDF, 112.68 KB

original

D.C.A. nr.31 din 25.02.2014

Decizie privind eliberarea licenţei de utilizare a resurselor de numerotare „ONE TELECOM” S.R.L. (blocul de numere (022) “868000 – 868999” pentru telefonie fixă locală) care va fi utilizat în mun. Chişinău.

PDF, 124.84 KB

original

D.C.A. nr.30 din 24.02.2014

Decizie privind reperfectarea licenţei prin completare seria AC nr. 000107 din 05 ianuarie 2011, eliberată Centrului de Promovare a Sănătăţii şi Educaţiei pentru Sănătate ”SĂNĂTATEA” A.O., pentru genul de activitate „Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice (radiodifuziune)”

PDF, 120.2 KB

original

D.C.A. nr.29 din 20.02.2014

Decizie privind reperfectarea licenţei seria AA nr. 082370 din 13 ianuarie 2012 eliberată Întreprinderii Mixte „ACCENT ELECTRONIC” S.A., pentru genul de activitate: „Servicii de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program”.

PDF, 110.38 KB

original

D.C.A. nr.28 din 17.02.2014

Decizie privind eliberarea licenţei de utilizare a resurselor de numerotare "Moldtelecom” S.A. ( numărul naţional scurt „14144” pentru servicii de interes general)

PDF, 126.06 KB

original

D.C.A. nr.27 din 17.02.2014

Decizie privind reperfectarea licenţei seria AA nr. 082450 din 09.07.2012, de utilizare a resurselor de numerotare (blocul de numere 038 „550000 - 559999”) eliberată „Moldtelecom” S.A., prin excluderea blocului de numere 038 „550500 - 559999”.

PDF, 122.55 KB

original

D.C.A. nr.26 din 12.02.2014

Decizie privind eliberarea licenţei de utilizare a resurselor de numerotare „ON NET INT” S.R.L. (blocul de numere (022) “847000 – 847999” pentru telefonie fixă locală) care va fi utilizat în mun. Chişinău. 

PDF, 125.9 KB

original

D.C.A. nr.25 din 12.02.2014

Decizie privind acordarea dreptului de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare „Vitgrand” S.R.L. 

PDF, 116.66 KB

original

D.C.A. nr.24 din 12.02.2014

Decizie privind declararea nevalabilităţii licenţei seria AA nr.082464 eliberată „Moldtelecom” S.A., la data de 22 august 2012 pentru utilizarea resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice (numărul naţional scurt „1520”) destinat serviciilor non-comunicaţii) utilizat pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

PDF, 116.54 KB

original

D.C.A. nr.23 din 12.02.2014

Decizie privind reperfectarea licenţei seria AA nr.065645 din 07.09.2010, de utilizare a resurselor de numerotare (blocurile de numere 0235 „83000 - 83999 şi 84000 - 84999”) eliberate „Metical” S.R.L., prin excluderea blocului de numere 0235 „83000 - 83999”  

PDF, 122.75 KB

original

D.C.A. nr.22 din 10.02.2014

Decizie privind declararea nevalabilităţii, prin revocare, a Declaraţiei Informative, eliberată Firmei de Producţie şi Comerţ „NOSNAT” S.R.L. în baza notificării înregistrate cu nr. 735 din 23.04.2010. Se anulează înregistrarea cu nr. 231 din 03.05.2010 în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice. 

PDF, 109.09 KB

original

D.C.A. nr.21 din 06.02.2014

Decizie privind eliberarea Î.S. „Radiocomunicaţii”, pentru o perioadă de 6 luni, licenţă pentru utilizarea temporară a frecvenţei 94,0 MHz în scopul efectuării lucrărilor de testare în or. Chişinău 

PDF, 135.59 KB

original

D.C.A. nr.20 din 05.02.2014

Decizie privind declararea nevalabilităţii licenţei seria AA nr.065567 eliberată S.R.L. „Arax-Impex” la data de 21 decembrie 2009 pentru utilizarea resurselor de numerotare (blocul de numere (231) 81000 – 81999) în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice/ telefonie fixă locală în mun.Bălţi.  

PDF, 115.16 KB

original

D.C.A. nr.19 din 05.02.2014

Decizie privind eliberarea Societăţii cu Răspundere Limitată „VICTIANA” licenţă pentru genul de activitate: „Servicii de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program” 

PDF, 108.62 KB