Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Iunie, 2018

Serviciul Autorizare și Licențiere

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Serviciul Autorizare și Licențiere (SAL) are sarcina de a asigura realizarea procedurii de autorizare generală a activităţilor pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicații electronice, precum și a procedurii de autorizare generală a furnizării serviciilor poștale, eliberarea licențelor de utilizare a resurselor limitate ale statului (canale/frecvențe radio şi resurse de numerotare) și a licenţelor în domeniul tehnologiei informației.

Atribuţii de bază:

*     efectuarea lucrărilor legate de autorizarea generală a activităților pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicații electronice;
*     implementarea regimului de autorizare generală a furnizării serviciilor poștale;
*     licențierea utilizării resurselor limitate ale statului (canale/frecvențe radio, resurse de numerotare și resurse tehnice) pentru furnizarea rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice;
*     licențierea serviciilor de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor de program;
*     autorizarea utilizării stațiilor de radiocomunicații.

Personalul Serviciului

 

Aliona MORARI – Șef al Serviciului Autorizare și Licențiere

Studii: Universitatea de Stat din Moldova (2004), Magistru în drept public (2005), Colegiul Pedagogic ”A. Mateevici”, facultatea - psihopedagogie (1999). 

Activează la ANRCETI din aprilie 2003. Anterior a lucrat în calitate de lector universitar la Universitatea de Stat din Moldova, catedra ”Drept constitutional și Administrativ”.

Tel.: 022-251-315, e-mail: aliona.morari@anrceti.md

 

Irina CIOCAN – Specialist principal SAL
Tel.: 022-251-326, e-mail: irina.ciocan@anrceti.md

Andrian ŢURCAN – Specialist principal SAL
Tel.: 022-251-310, e-mail: andrian.turcan@anrceti.md

Daniela ȘULIGAN – Specialist superior SAL
Tel.: 022-251-319, e-mail: daniela.suligan@anrceti.md

Olga ȚĂRNĂ – Specialist superior SAL
Tel.: 022-251-367, e-mail: olga.tarna@anrceti.md

Ultima actualizare: 6/12/2017