Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Ianuarie, 2019

La 31 ianuarie expiră termenul de prezentare la ANRCETI a rapoartelor privind utilizarea resurselor de numerotare în anul 2017

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) reamintește furnizorilor de rețele și servicii publice de comunicaţii electronice ce dețin resurse de numerotare despre obligația acestora de a prezenta ANRCETI, până la data de 31 ianuarie curent, rapoartele privind utilizarea resurselor de numerotare în anul 2017. Obligația respectivă a fost pusă în sarcina furnizorilor prin Procedura privind administrarea resurselor de numerotare telefonică, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 58 din 21.12.2010, modificată și completată ulterior.

Procedura prevede că rapoartele privind utilizarea resurselor de numerotare pentru perioada precedentă se prezintă de către furnizori până la data de 31 ianuarie a fiecărui an pentru anul precedent, conform formularului tipizat prevăzut în Anexa 2 la acest act normativ.

Furnizorii urmează să descarce formularul respectiv de pe pagina web oficială a ANRCETI la adresa: http://anrceti.md, să-l completeze și să-l expedieze la ANRCETI.

Furnizorii vor remite formularul completat și semnat în unul din următoarele moduri: în format electronic la adresa de e-mail: raport.numerotare@anrceti.md, prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului, la oficiul ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare 134, of. 408, mun. Chişinău, MD 2012, sub luare de semnătură, sau prin serviciul poştal de trimitere recomandată cu confirmare de primire la adresa ANRCETI.

Mai multe informaţii despre întocmirea și expedierea rapoartelor privind utilizarea resurselor de numerotare în anul 2017 le puteți obține la telefoanele: 022 251 345, 022 251 311.

24 ianuarie 2018

Ultima actualizare: 24/01/2018