Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

14 Decembrie, 2018

ANRCETI a publicat valorile parametrilor de calitate a serviciilor de comunicaţii electronice măsurate de furnizori în trimestrul III al anului 2017

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a publicat astăzi pe pagina sa web oficială informaţiile privind valorile parametrilor de calitate a serviciilor de telefonie mobilă, telefonie fixă, acces la Internet și de televiziune contra plată, măsurați de furnizorii acestor servicii în trimestrul III al anului curent și Raportul ANRCETI privind rezultatele monitorizării parametrilor respectivi. Publicarea acestor date are scopul de a-i familiariza pe consumatori cu nivelul de calitate a serviciilor de comunicații electronice pe care aceştia le folosesc sau intenţionează să le achiziţioneze.

Parametrii de calitate a celor patru tipuri de servicii se referă, în principal, la termenele de conectare la reţea şi de începere a furnizării serviciului respectiv, viteza de transfer al datelor, termenele de remediere a deranjamentelor tehnice în reţea, frecvenţa reclamaţiilor parvenite de la consumatori, termenele de soluţionare a acestor reclamaţii etc.

Potrivit raportului ANRCETI, din cei 150 de furnizori activi pe piața de comunicații electronice 143 – au măsurat și prezentat ANRCETI valorile parametrilor de calitate a serviciilor, 27 – au publicat informațiile respective pe paginile proprii de Internet, iar șapte furnizori au ignorat îndeplinirea obligației de a măsura și prezenta ANRCETI parametrii de calitate a serviciilor. Lista celor șapte furnizori și lista furnizorilor care au prezentat informaţiile respective se regăsesc în anexele raportului nominalizat. ANRCETI va iniția, în conformitate cu prevederile normelor legale, procedura de sancționare a furnizorilor cu un număr semnificativ de abonați care nu-și onorează obligațiile stabilite de lege.

În conformitate cu prevederile Legii comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare, ANRCETI a stabilit parametrii de calitate a serviciilor de comunicații electronice care se cer a fi măsurați, conținutul, forma și modalitatea în care informațiile privind calitatea serviciilor furnizate vor fi publicate, pentru a se asigura că utilizatorii de servicii beneficiază de informații complete, comparabile și ușor accesibile.

Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.278 din 17.11.2009 privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului nr. 68 din 12.11.2015, furnizorii serviciilor de telefonie mobilă, telefonie fixă, acces la Internet și de televiziune contra plată au obligația să măsoare și să publice informaţia trimestrială privind valorile măsurate a parametrilor de calitate pentru serviciile respective în oficiile comerciale şi/sau pe paginile proprii de Internet, până la data de 30 a lunii următoare trimestrului de gestiune şi să prezinte aceste informații ANRCETI cu 10 zile înainte de data publicării lor.

ANRCETI publică pe pagina sa web oficială informațiile despre valorile parametrilor de calitate a serviciilor de comunicații electronice măsurate de furnizori cu începere din 1 ianuarie 2014.

 14 noiembrie 2017

Ultima actualizare: 14/11/2017