Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Mai, 2018

ANRCETI a publicat valorile parametrilor de calitate a serviciilor de comunicaţii electronice măsurate de furnizori în trimestrul III al anului 2016

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a publicat astăzi pe pagina sa web oficială informaţiile privind valorile parametrilor de calitate a serviciilor de telefonie mobilă, telefonie fixă, acces la Internet și televiziune contra plată, valori măsurate de furnizorii acestor servicii în trimestrul III al anului curent. Informaţiile au fost prezentate ANRCETI de către 154 de furnizori activi pe piaţa serviciilor de comunicaţii electronice și sunt disponibile pe www.anrceti.md, secțiunea Calitatea serviciilor.

Prin publicarea acestor date ANRCETI urmărește scopul de a asigura transparența indicatorilor de calitate a serviciilor publice de comunicaţii electronice, oferind astfel consumatorilor acces la informații comparabile despre calitatea serviciilor prestate de furnizori.

Tot astăzi pe pagina web oficială a ANRCETI a fost publicat Raportul cu privire la rezultatele monitorizării parametrilor de calitate a serviciilor publice de comunicații electronice în trimestrul III al anului 2016. Autorii raportului precizează că în ultimele cinci trimestre numărul furnizorilor care își onorează obligația de măsurare a valorilor parametrilor de calitate a serviciilor, de prezentare la ANRCETI și de publicare a acestor date pe paginile proprii de Internet se menține la o cotă relativ constantă. Astfel, în trimestrul III al anului curent, din cei 158 de furnizori activi de servicii 154 – și-au onorat obligația de a măsura și raporta parametrii de calitate a serviciilor, 28 – au publicat informațiile respective pe paginile proprii de Internet, iar patru furnizori nu au îndeplinit aceste sarcini.

Obligația furnizorilor de a măsura și prezenta ANRCETI valorile parametrilor de calitate a serviciilor de telefonie mobilă, telefonie fixă, acces la Internet și televiziune contra plată este stipulată în Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 278 din 17.11.2009 privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului nr. 68 din 12.11.2015.

Conform hotărârii nominalizate, furnizorii au obligația să publice informaţiile trimestriale privind valorile măsurate ale parametrilor de calitate pentru cele patru tipuri de servicii publice de comunicaţii electronice în oficiile comerciale şi/sau pe paginile lor de Internet, până la data de 30 a lunii următoare trimestrului de gestiune şi să prezinte aceste informații ANRCETI cu 10 zile înainte de data publicării lor.

14 noiembrie 2016

Ultima actualizare: 14/11/2016