Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Iulie, 2018

A intrat în vigoare regulamentul cu privire la procedura de control în domeniul comunicaţiilor electronice

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) va desfăşura activităţile sale de control în conformitate cu noul Regulament cu privire la procedura de control în domeniul comunicaţiilor electronice publicat la 12 septembrie curent în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova".

Iniţial documentul a fost supus consultărilor publice, apoi coordonat cu instituţiile interesate şi avizat pozitiv de Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, după care - examinat şi aprobat de Consiliul de Administraţie al ANRCETI.

Ion Pochin, director adjunct al Agenţiei, a comunicat că noul regulament a fost elaborat în conformitate cu cerinţele Legii comunicaţiilor electronice, prin care ANRCETI este abilitată să supravegheze respectarea şi aplicarea prevederilor legislaţiei în domeniul comunicaţiilor electronice şi să întreprindă acţiuni pentru prevenirea şi înlăturarea cazurilor de nerespectare a acestor prevederi.

Regulamentul stabileşte procedura de efectuare a controalelor de către Agenţie, tipurile controalelor şi temele principale ale acestora. Potrivit sursei citate, accentul în desfăşurarea acestor acţiuni va fi pus pe controlul calităţii serviciilor de comunicaţii electronice şi al corespunderii acestora condiţiilor autorizării generale sau licenţei, a respectării drepturilor utilizatorilor şi reglementărilor emise de Agenţie privind asigurarea protejării acestor drepturi, al transparenţei tarifelor şi condiţiilor de utilizare a serviciilor publice de comunicaţii electronice.

Potrivit noului regulament, Agenţia va efectua controale planificate la furnizorii de reţele şi servicii, selectaţi în baza criteriului prejudiciului presupus, ce poate fi cauzat în urma încălcării de către ei a prevederilor legislaţiei în vigoare, însă nu mai frecvent decât o dată pe an. Numărul controalelor inopinate, indiferent de scopul lor, nu poate depăşi 50% din numărul controalelor planificate. Agenţia este obligată să anunţe furnizorul despre acţiunea de control planificată cu cel puţin trei zile înainte, iar despre controlul inopinat - în ziua începerii acestuia.

În context, Ion Pochin a menţionat că la efectuarea controalelor Agenţia nu se limitează la constatarea încălсărilor depistate şi aplicarea sanсţiunilor, ci pune accentul pe prevenirea abaterilor de la prevederile legislaţiei de către operatorii de pe piaţa serviciilor de comunicaţii electronice.

Textul Regulamentului cu privire la procedura de control în domeniul comunicaţiilor electronice poate fi consultat pe pagina web oficială a Agenţiei pe adresa www.anrceti.md.

Ultima actualizare: 16/12/2008