Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

14 Decembrie, 2018

Tot mai multe persoane interesate apelează la ajutorul ANRCETI

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

În prima jumătate a anului curent, numărul persoanelor fizice şi juridice care au apelat la ajutorul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a crescut, față de perioada similară a anului trecut, cu mai bine de 20% și a totalizat 537, arată un raport privind adresările şi petiţiile examinate de ANRCETI în primul semestru al anului 2017. Această creștere a fost determinată de sporirea numărului solicitărilor de informații de interes public, a petițiilor, precum și a cererilor pentru obținerea consultațiilor de ordin tehnic, juridic și economic în domeniile din sfera de competență a ANRCETI.

Numărul solicitărilor de acces la informaţie a sporit cu 42,4% și a alcătuit 178, numărul petiţiilor – cu 36,6% şi a totalizat 123, iar numărul cererilor în care cetățenii au solicitat oferirea consultațiilor în domeniile din sfera de competență a ANRCETI a crescut cu 14,2% și a însumat 168. În același timp, numărul adresărilor la ANRCETI prin intermediul liniei telefonice gratuite pentru informare – 080080080 a scăzut cu 20 la sută și a constituit 68.

Referitor la solicitările de acces la informație în funcție de domeniul de interes, raportul arată că în majoritatea cazurilor persoanele interesate au solicitat informații despre activitatea ANRCETI, datele statistice agregate de Agenție, procedura de autorizare generală pentru furnizarea comunicațiilor electronice și serviciilor poștale. În toate cazurile ANRCETI a răspuns cu promptitudine la solicitările primite.

Cu referință la domeniul de interes al petiționarilor, autorii raportului precizează că majoritatea absolută dintre ei (86 petiții) au abordat probleme legate de funcționarea sectorului de comunicații electronice, o parte (22 petiții) – de oferirea accesului pe proprietăți, iar altă parte (10 petiții) – de furnizarea serviciilor poștale.

Analiza aspectelor reclamate de petiționari arată că în cele mai multe cazuri aceștia au formulat pretenții față de clauzele pretins abuzive ce se conțin în contractele privind furnizarea serviciilor de comunicații electronice și cele de acces pe proprietăți (26 petiții), faţă de mărimea plăților și datoriilor pentru consumul serviciilor de comunicații electronice, veridicitatea datelor înscrise în facturi (23 petiţii), față de corectitudinea modului de prestare de către unii furnizori a serviciilor de telefonie și de Internet, încălcarea clauzelor contractuale de furnizare a serviciilor, acordurilor de interconectare, actelor normative (20 petiții). Cele mai multe petiții au vizat activitatea SA „Moldtelecom” (31 petiţii), SA „Moldcell” (14 petiţii), SRL „Sun Communications” (12 petiţii), SA „Orange Moldova” și ÎS „Poșta Moldovei” (câte 9 petiţii fiecare).

În raport se mai arată că fiecare caz semnalat de petiționari a fost investigat din oficiu. Toate petițiile întemeiate au fost rezolvate în favoarea consumatorilor, în celelalte cazuri specialiștii ANRCETI le-au propus petiționarilor soluţii de alternativă pentru problemele semnalate, soluții care i-au ajutat să rezolve aceste probleme.

11 iulie 2017

Ultima actualizare: 11/07/2017