Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

14 Decembrie, 2018

În primul semestru al anului, încă zece întreprinzători au obținut dreptul de a desfășura activități pe piața serviciilor poștale

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

În prima jumătate a anului curent, zece întreprinzători au obținut, în baza regimului de autorizare generală, dreptul de a furniza servicii poștale, iar șapte – dreptul de a furniza rețele și servicii publice de comunicații electronice. La 30 iunie 2017, numărul total de persoane înscrise de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) în Registrul public al furnizorilor de servicii poștale era de 38, iar al celor înscrise în Registrul public al furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice – de 547.

Majoritatea din cei zece întreprinzători care au intrat pe piața serviciilor poștale au ales să furnizeze trimiteri poștale simple (corespondență, imprimate, pachete mici), colete poștale interne și internaționale, trimiteri rapide (Expres) etc. Conform situației din 30.06.2017, toate cele 38 de persoane înscrise în Registrul public al furnizorilor de servicii poștale dețin dreptul de a furniza servicii din afara sferei serviciului poștal universal, iar 25 – dreptul de a furniza servicii atât din sfera serviciului poștal universal, cât și din afara sferei acestui serviciu.

Conform datelor ANRCETI, majoritatea întreprinzătorilor intrați pe piața de comunicații electronice în prima jumătate a anului 2017 au decis să opereze reţele publice terestre cu acces la puncte fixe și reţele terestre de transport a comunicaţiilor electronice, iar ceilalți au ales să furnizeze servicii de acces la Internet și de retransmisie a programelor audiovizuale.

Potrivit acelorași date, din totalul de 547 de persoane înscrise în Registrul public al furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice 400 – deţin dreptul de a furniza atât reţele, cât şi servicii publice de comunicaţii electronice, 80 – numai rețele și 67 – numai servicii.

ANRCETI aplică regimul de autorizare generală a activităților în domeniul comunicațiilor electronice din anul 2008, iar a activităților în domeniul serviciilor poștale – din octombrie 2016. Autorizarea generală este valabilă fără vreo limitare în timp. Toate procedurile legate de regimul de autorizare generală, inclusiv înscrierea în Registrul public al furnizorilor, se efectuează de către ANRCETI în mod gratuit.

7 iulie 2017

Ultima actualizare: 7/07/2017