Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Octombrie, 2018

ANRCETI anunță consultarea publică a proiectului Programului său de elaborare a actelor de reglementare pentru anul 2018

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus astăzi, 5 decembrie, pe pagina sa web oficială spre consultare publică proiectul (.pdf) hotărârii Consiliului său de Administraţie cu privire la aprobarea Programului de elaborare a actelor de reglementare ale ANRCETI pentru anul 2018. Consultarea se va desfăşura până la data de 18 decembrie 2017, aceasta fiind data limită pentru prezentarea recomandărilor asupra documentului.

Proiectul Programului a fost elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 967 din 09.08.2016, și are scopul de a asigura transparența în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor ANRCETI.

Programul include 10 proiecte de acte de reglementare, opt dintre care au scopul de a aduce hotărârile anterioare ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI în concordanță cu noile prevederi ale Legii comunicațiilor electronice, republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 17.11.2017 nr. 399 – 410.

Proiectele respective prevăd revizuirea a trei regulamente (cu privire la interconectare, privind identificarea și analiza piețelor relevante din domeniul comunicaților electronice și desemnarea furnizorilor de rețele și/sau servicii de comunicații electronice cu putere semnificativă pe aceste piețe, cu privire la furnizarea serviciilor de comunicații electronice), două proceduri (de cesionare a licențelor de utilizare a resurselor limitate în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice, privind administrarea resurselor de numerotare), două hotărâri (privind stabilirea parametrilor de calitate a serviciilor publice de comunicații electronice, cu privire la stabilirea categoriilor de frecvenţe radio a căror utilizare nu este supusă regimului de autorizare generală şi este permisă fără obţinerea unei licenţe de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio sau a permisului tehnic), precum și a Instrucţiunii privind obţinerea permisului tehnic pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii.

ANRCETI planifică, de asemenea, să efectueze iterația a patra a analizei pieței de tranzit de trafic în rețelele publice de telefonie și să ia măsurile cuvenite de reglementare preventivă a acestei piețe, să elaboreze și să aprobe un set de recomandări privind autoreglementarea serviciului de filtrare a conţinutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor prestat de către furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice.

În nota de argumentare care însoțește proiectul Programului se arată că după aprobare, acesta, după caz, ar putea fi completat și/sau revizuit în funcție de modificarea cadrului legal/de reglementare, a documentelor de politici în domeniile reglementate de ANRCETI și a Planului de activitate al ANRCETI pentru anul 2018.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md. Informaţii suplimentare despre proiect le puteţi obţine la telefonul 022 251 330. Persoană de contact: Lilian Platon, șef Direcție juridică a ANRCETI.

Proiectul de hotărâre este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

5 decembrie 2017

Ultima actualizare: 5/12/2017