Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Mai, 2018

Primii 26 întreprinzători au obținut, în baza regimului de autorizare generală, dreptul de a furniza servicii poștale

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Timp de o lună, din 29 octombrie 2016, când Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a pus în aplicare regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poștale, și până la 29 noiembrie 2016, primii 26 întreprinzători, după ce au transmis ANRCETI notificarea despre intenția de a furniza serviciile respective, au fost înscriși în Registrul public al furnizorilor de servicii poștale, obținând astfel dreptul de a desfășura legal activități de furnizare a serviciilor pe această piață. Majoritatea absolută dintre aceștia au prestat servicii poștale până la aplicarea noului regim juridic de intrare pe piață, iar patru întreprinzători – sunt furnizori noi intrați pe piață.

Conform prevederilor Legii comunicațiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016 (în continuare - Legea 36/2016), în vigoare din 29 aprilie 2016, furnizorii de servicii poștale existenți la data intrării în vigoare a acestei legi, care au dorit să continue activitatea de furnizare a serviciilor poștale, aveau obligația să notifice ANRCETI, în perioada 29 octombrie - 29 noiembrie 2016, privind intenția dată, pentru a putea în continuare să activeze legal pe această piață. Alte persoane fizice sau juridice, înregistrate în calitate de întreprinzători în Republica Moldova, care intenționează să furnizeze servicii poștale pot intra pe piața respectivă, în baza regimului de autorizare generală, fără vre-o limitare în timp.

În lista furnizorilor autorizați de ANRCETI se regăsesc Î.S. ”Poșta Moldovei”, desemnată prin Legea nr.36/2016 drept furnizor de serviciu poștal universal, întreprinderile care reprezintă patru companii internaționale: DHL (SPN S.R.L.), Nova Posta (NEW POST INTERNATIONAL MLD S.R.L.), TNT (Î.M. CORST GRUP S.R.L.) și UPS (Î.C.S UPS – MOLDOVA S.R.L.), alți furnizori activi de pe piața serviciilor poştale. Practic toți cei 26 de întreprinzători au indicat în notificările sale că vor presta întregul spectru de servicii poștale.

Amintim că ANRCETI, prin Legea nr.36/2016, i-au fost atribuite funcțiile de reglementare a sectorului poștal, inclusiv implementarea regimului de autorizare generală a furnizării serviciilor poștale. Acest regim permite furnizarea de servicii poștale, fără obținerea unei decizii explicite din partea ANRCETI, prin notificarea intenției de a presta activități de furnizare a serviciilor poștale.

Notificarea se realizează prin completarea formularului-tip al notificării, care poate fi descărcat de pe pagina web oficială a ANRCETI, și transmis ulterior de către solicitant la adresa ANRCETI (bd. Ștefan cel Mare 134, MD-2012, Chișinău). Perfectarea documentelor aferente regimului de autorizare generală se efectuează de către ANRCETI gratis, iar dreptul acordat solicitantului de a furniza servicii poştale este valabil fără vre-o limitare în timp.

Informații suplimentare despre procedura de obținere a dreptului de a furniza servicii poștale pot fi găsite pe pagina web oficială a ANRCETI, secțiunea Autorizarea generală în sectorul poștal.

1 decembrie 2016

Ultima actualizare: 1/12/2016