Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Februarie, 2018

Hotărîri de Guvern

H.G. nr. 1274 din 23.11.2007

Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice "Echipamente radio, echipamente terminale telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora"

PDF, 292.48 KB

H.G. nr. 844 din 26.07.2007

Hotărîre cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului integrat de circulaţie a documentelor electronice

PDF, 240.08 KB

H.G. nr. 1230 din 24.10.2006

Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de reglementare

PDF, 211.78 KB

H.G. nr. 733 din 28.06.2006

Hotărîre cu privire la Concepţia guvernării electronice

PDF, 801.84 KB

canceled

H.G. nr. 255 din 09.03.2005

Hotărîre privind Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale - "Moldova electronică"

PDF, 1.69 MB

H.G. nr. 632 din 08.06.2004

Hotărîre despre aprobarea Politicii de edificare a societăţii informaţionale în Republica Moldova

PDF, 205.04 KB

canceled

H.G. nr. 975 din 13.09.2001

Hotărîre privind aprobarea Politicii naţionale în domeniul telecomunicaţiilor

PDF, 213.64 KB

canceled

H.G. nr. 707 din 14.07.2000

Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al costurilor si tarifelor la serviciile prestate de ÎS "Radiocomunicaţii"

PDF, 220.07 KB

H.G. nr. 544 din 12.06.1997

Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de stat pentru frecvenţe radio a Republicii Moldova şi a Regulamentului Comisiei de stat pentru frecvenţe radio a Republicii Moldova

PDF, 189.27 KB