Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Iunie, 2021

Serviciul Contabilitate și Resurse Umane

Personalul Serviciului

Diana COBÎLAȘ – Contabil
Tel.: 022-251-341, e-mail: diana.cobilas@anrceti.md

Victoria BECHEA – Consultant
Tel.: 022-251-317, e-mail: victoria.bechea@anrceti.md

Tatiana SAPOJNIC – Specialist
Tel.: 022-251-336, e-mail: tatiana.sapojnic@anrceti.md

Ultima actualizare: 16/04/2021