Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

07 Martie, 2021

Contabilitate și Resurse Umane

Personalul Serviciului


Ala BRÎNZANIUC
– Contabil-şef

Tel.: 022-251-332
e-mail: ala.brinzaniuc@anrceti.md

Diana COBÎLAȘ – Contabil
Tel.: 022-251-341, e-mail: diana.cobilas@anrceti.md

Victoria BECHEA – Consultant
Tel.: 022-251-317, e-mail: victoria.bechea@anrceti.md

Ultima actualizare: 2/12/2019