Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Ianuarie, 2021

Detalii despre bilanţul activităţii ANRCETI în anul 2019 şi priorităţile acesteia pentru anul 2020

În anul 2019, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), a întreprins un șir de acțiuni menite să asigure un nivel înalt de calitate a serviciilor de comunicații electronice mobile celulare terestre, implementarea legislației privind accesul pe proprietățile publice, să contribuie la promovarea concurenței pe piața serviciilor de comunicații electronice și poștale, precum și să protejeze interesele legitime ale utilizatorilor serviciilor respective. Aceste date sunt expuse în Raportul de activitate al ANRCETI pentru anul 2019, publicat astăzi pe pagina web www.anrceti.md.

Raportul este structurat în opt capitole în care sunt descrise principalele acțiuni întreprinse de ANRCETI în anul 2019, actele de reglementare adoptate de autoritate, impactul acestora asupra domeniilor de competență, precum și prioritățile pentru anul 2020.

În scopul promovării unei concurențe efective pe piețele din sectorul comunicațiilor electronice, ANRCETI a efectuat analiza, în iterația a V, a două piețe relevante: piața de terminare a apelurilor voce în rețelele proprii de telefonie fixă (Piața 3) și piața de terminare a apelurilor voce în rețelele proprii de telefonie mobilă (Piața 7). Hotărârile cu privire la măsurile de reglementare ale acestor două piețe au fost deja aprobate în anul curent.

Printre alte acțiuni întreprinse de ANRCETI se enumeră și cele ce vizează împlementarea Legii privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice nr. 28/2016, care au avut ca scop optimizarea infrastructurilor de suport pentru accesul la serviciile de comunicații electronice în bandă largă, precum și reducerea costurilor pentru instalarea rețelelor de comunicații electronice.

Totodată, ANRCETI a efectuat controale, în cadrul cărora a verificat respectarea de către furnizori a prevederilor actelor legislative, normative și de reglementare în domeniile comunicațiilor electronice și poștale, veridicitatea și corectitudinea prevederilor contractuale stabilite între furnizor și utilizatorul final, în scopul de a preveni includerea în contracte a clauzelor abuzive în raport cu utilizatorii acestor servicii.

În ceea ce privește prioritățile pentru anul curent, Raportul precizează că ANRCETI se va concentra pe dezvoltarea și actualizarea cadrului de reglementare a comunicațiilor electronice și poștale, în vederea asigurării implementării strategiilor de dezvoltare a domeniilor menționate.

ANRCETI urmează să revizuiască măsurile de reglementare preventivă a pieței de furnizare cu ridicata de servicii de acces local la puncte fixe (Piața 4), a pieței de furnizare cu ridicata de servicii de acces central la puncte fixe pentru produse de larg consum (Piața 5) și a pieței de furnizare cu ridicata a serviciilor de acces de înaltă calitate la puncte fixe (Piața 6).

În conformitate cu Legea nr. 241/2007, ANRCETI elaborează și publică anual, până în data de 30 aprilie, pe pagina web oficială raportul privind activitatea sa în anul precedent. Rapoartele de activitate pot fi găsite pe pagina web www.anrceti.md, în secțiunea ANRCETI, sub-secțiunea Rapoarte de activitate.

30 aprilie 2020

Ultima actualizare: 30/04/2020