Consultarea publică a proiectului cu privire la aprobarea metodologiei privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă