Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

07 Decembrie, 2022

ANRCETI anunță ședința publică de aprobare a unor proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administrație

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunță pentru miercuri, 26 august 2020, ora 14.00, şedinţa publică la care vor fi examinate şi supuse aprobării 4 proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administraţie:

1) proiectul hotărârii privind aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea domeniului de nivel superior. md;
2) proiectul hotărârii cu privire la abrogarea Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 21 din 30.12.2005.
Ambele proiecte au fost consultate public în perioada 10.07-31.07.2020. Recomandările parvenite pe marginea acestora se regăsesc în Sinteza recomandărilor;
3) proiectul cu privire la aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor pentru domeniile de activitate atribuite în competența ANRCETI;
4) proiectul hotărârii privind aprobarea listelor de verificare aplicabile pentru domeniile de control ale ANRCETI. Consultarea proiectelor 3 și 4 s-a desfășurat în perioada 08.07-28.07.2020, timp în care în adresa ANRCETI nu au parvenit careva propuneri pe marginea proiectelor nominalizate.

Potrivit notei informative care însoțește proiectul 1 și 2, Regulamentul nou stabilește regulile și condițiile generale de formare și înregistrare, reînregistrare, revocare și anulare a numelor de subdomenii din domeniul de nivel superior. md; atribuțiile, drepturile și obligațiile părților implicate în procedura de înregistrare și utilizare a numelor de subdomenii din domeniul de nivel superior. md și în procedura de soluționare a litigiilor și monitorizare a gestionării domeniului de nivel superior. md. Odată cu aprobarea acestui proiect de hotărâre, se propune abrogarea Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 21 din 30.12.2005.

Conform notei informative care însoțește al treilea proiect, Metodologia în cauză a fost elaborată în scopul eficientizării controlului şi supravegherii de stat a activităţii de întreprinzător şi, implicit, al majorării beneficiului public prin maximizarea randamentului activităţii ANRCETI la efectuarea controalelor. Acest document stabileşte cadrul organizatoric şi metodologic al procesului de evaluare a riscurilor la planificarea controlului de stat în domeniile de activitate atribuite în competenţă ANRCETI şi modalitatea de acordare a punctajului corespunzător după o scară prestabilită, prin raportarea acestuia la ponderea fiecărui criteriu în funcţie de relevanţa lui pentru nivelul general de risc.

În nota informativă care însoțește al patrulea proiect, autorii menționează că ANRCETI va efectua controalele doar în baza și în limitele listei de verificare aplicabile pentru domeniile, tipul și obiectul controlului în cauză. Listele de verificare au ca scop optimizarea timpului și a eforturilor necesare pentru desfășurarea controlului, asigurând orientarea procesului de control spre aspectele legate de riscurile cele mai semnificative. Acestea reflectă respectarea cerințelor legale, orientate spre înlăturarea și/sau diminuarea efectivă și oportună a riscurilor pentru mediu, sănătatea, viața și proprietatea persoanelor, care sunt prevăzute pentru domeniile de activitate ale ANRCETI.

Şedinţa publică se va desfășura în regim online, prin intermediul aplicației Zoom.

Persoanele interesate vor putea obține detalii despre accesul la ședința publică, în intervalul orelor 13.00-13.55 la adresa de e-mail: igor.mereuta@anrceti.md sau la tel.: 022-251-355.

18 august 2020

Ultima actualizare: 28/01/2021