Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Ianuarie, 2022

ANRCETI anunță ședința publică de aprobare a proiectului privind aprobarea Programului de elaborare a actelor de reglementare pentru anul 2022

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă pentru joi, 30 decembrie, ora 10.00, şedinţa publică de examinare şi aprobare a proiectului hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la aprobarea Programului de elaborare a actelor de reglementare ale ANRCETI pentru anul 2022.

Proiectul a fost supus procedurii de consultare publică pe pagina web oficială a ANRCETI în perioada 06.12.2021 – 24.12.2021, interval în care la ANRCETI, pe marginea proiectului, au parvenit recomandări din partea unui singur furnizor – Orange Moldova. Acestea au fost acceptate de către ANRCETI, și sunt prezentate în Sinteza recomandărilor, document publicat pe pagina web oficială a ANRCETI.

Nota informativă care însoțește proiectul precizează că acesta a fost elaborat în scopul asigurării transparenței procesului decisional din cadrul ANRCETI la executarea atribuțiilor de reglementare a domeniilor din competența autorității.

În rezultatul consultării publice, programul a fost completat cu încă 4 proiecte și include 16 proiecte de hotărâri, care prevăd elaborarea sau, după caz, modificarea unui set de reglementări prevăzute de legislația din domeniul comunicațiilor electronice și comunicațiilor poștale, în vederea asigurării continuității serviciilor ce țin de realizarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova, implementării tehnologiilor avansate de comunicaţii mobile 4G, 5G, precum și implementării Acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte, prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului etc.

Detalii suplimentare despre proiectul supus aprobării le puteţi obţine la tel. 022 251 303. Persoană de contact: D. Griciuc, șef DRAS. Ședința se va desfășura în regim online, prin intermediul aplicației Zoom. Detalii privind accesul la ședința publică, vor putea fi obținute în intervalul orelor 09.00-09.55 la adresa de e-mail: igor.mereuta@anrceti.md sau la tel.: 022-251-355.

27 decembrie 2021

Ultima actualizare: 27/12/2021