Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

ANRCETI a publicat anuarul statistic privind dezvoltarea comunicațiilor electronice în anul 2019

Anuarul statistic privind dezvoltarea comunicațiilor electronice în anul 2019, publicat astăzi pe site-ul oficial al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), arată că piața serviciilor de comunicații electronice a continuat trendul înregistrat în ultimii patru ani: recesiunea piețelor de telefonie mobilă, telefonie fixă și de servicii TV contra plată, în timp ce piețele serviciilor de acces la Internet mobil și Internet fix rămân a fi cele mai dinamice piețe din acest sector.

Volumul total al vânzărilor pe piața serviciilor de comunicații electronice (telefonie mobilă și fixă, Internet mobil și fix, retransmisie a programelor audiovizuale, alte activități în domeniul comunicațiilor electronice) a scăzut, comparativ cu anul 2018, cu 4,1% și a însumat 6 mld. 173, 1 mil. lei.

Scăderea atestată se datorează diminuării vânzărilor pe trei segmente de piață: telefonie fixă, telefonie mobilă și alte activități în domeniul comunicațiilor electronice. Vânzările pe piaţa de telefonie fixă s-au micșorat cu 20,4% și au totalizat 443,3 mil. lei, iar pe piața de telefonie mobilă au înregistrat o scădere de 2% și au însumat 3 mld. 142,7 mil. lei. Vânzările realizate din alte activități în domeniul comunicațiilor electronice au înregistrat o scădere de 23,4% și au alcătuit 686,9 mil. lei.

Diminuarea mai accentuată în anul 2019 a veniturilor din vânzarea serviciilor de telefonie fixă se datorează continuării procesului de migrare a utilizatorilor - de la telefonia fixă la telefonia mobilă și la serviciile de comunicare prin rețeaua Internet.

În același timp, veniturile provenite din vânzarea serviciilor de acces la Internet mobil în bandă largă au crescut cu 12,1% și au alcătuit 1 mld. 186,7 mil. lei, iar cele realizate din vânzarea serviciilor de Internet fix au sporit cu 5,7% și au însumat 1 mld. 361,7 mil. lei.

Trendul ascendent al pieţei serviciilor de acces la Internet mobil în bandă largă și al celei de acces la Internet fix este stimulat de creșterea constantă a cererii pentru aceste servicii, de intensificarea concurenței pe aceste piețe și de lansarea unor oferte tot mai atractive pentru utilizatori.

Cel mai mare venit mediu lunar per abonat (ARPU) a fost înregistrat pe piața serviciilor de Internet fix – de 176,1 lei, în scădere cu 1,6%, față de anul 2018, acces la Internet mobil dedicat - de 84,3 lei, în scădere cu 0,3%, pe piața serviciilor de telefonie mobilă – de 73,3 lei, în creștere cu 1,1%. Valoarea acestui indicator pe piața serviciilor TV contra plată a constituit 39,1 lei, în scădere cu 6,5%, iar pe cea a serviciilor de telefonie fixă a fost de 33,9 lei, mai mică cu 17,8%.

Conform Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007, anual, pînă la data de 30 aprilie, ANRCETI elaborează și publică anuarul privind dezvoltarea pieței de comunicații electronice în anul precedent.

27 aprilie 2020

Ultima actualizare: 27/04/2020