Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

07 Februarie, 2023

ANRCETI anunță ședința publică de aprobare a unor proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administrație

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunță pentru marți 30 martie 2021, ora 10.00, şedinţa publică la care vor fi examinate şi supuse aprobării următoarele proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administraţie:

1) proiectul hotărârii privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței accesului utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice, la un post fix din reţeaua publică de telefonie
2) proiectul hotărârii pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.126/2009 cu privire la stabilirea categoriilor de frecvenţe radio și echipamente radio a căror utilizare în Republica Moldova este permisă fără obţinerea unei licenţe de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio sau a permisului tehnic
3) proiectul hotărârii cu privire la aprobarea formularului statistic privind serviciul de filtrare a conţinutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor furnizat la solicitarea utilizatorilor de către furnizorii de servicii de acces la Internet
4) proiectul hotărârii privind aprobarea Condiţiilor speciale-tip de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării rețelei în sistemul digital terestru de televiziune, multiplex național, și serviciilor de comunicații electronice prin aceasta

Primul proiect, împreună cu  proiectul Analizaei pieţei accesului utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice, la un post fix din reţeaua publică de telefonie, au fost consultate public în perioada 20.05.2020-12.06.2020. Comentarii la proiecte au parvenit din partea S.A.„Moldtelecom”. Poziția ANRCETI este expusă în Sinteza recomandărilor la proiectele nominalizate.

Alte două proiecte au fost consultate public în perioada ianuarie-martie 2021. 

Potrivit notei informative care însoțește proiectul acesta a fost elaborat în cadrul iterației a 5-a a analizei pieţei accesului utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice, la un post fix din reţeaua publică de telefonie (Piața 1).

Urmare a efectuării analizei privind identificarea Pieței 1, concluzia ANRCETI privind definirea pieţei accesului utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice, la un post fix din reţeaua publică de telefonie nu diferă de cea anterioară în ceea ce priveşte limitele pieţei.

De asemenea, au fost determinate limitele geografice ale pieței în cauză drept teritoriul naţional, iar Testul celor trei criterii a demonstrat că această piaţă este în continuare susceptibilă reglementării preventive.

Analiza detaliată, în care au fost examinate o serie de criterii pe care ANRCETI le consideră corespunzătoare pentru piața dată, a arătat că S.A.”Moldtelecom” continuă să dețină puterea semnificativă pe piaţa relevantă a accesului utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice, la un post fix din reţeaua publică de telefonie şi urmează a fi desemnată de către Consiliul de Administraţie al ANRCETI drept furnizor cu putere semnificativă pe piața dată.

Conform notei informative care însoțește al doilea proiect, acesta a fost elaborat în temeiul art. 26 alin. (12) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007, cu modificările ulterioare.

Modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 126 din 02.06.2009 cu privire la stabilirea categoriilor de frecvenţe radio şi echipamente radio a căror utilizare este permisă fără obţinerea unei licenţe sau a permisului tehnic este necesară în vederea conformării prevederilor acestea la prevederile Recomandării ERC 70-03 care se referă la utilizarea dispozitivelor cu rază mică de acțiune (SRD) modificată la 23 octombrie 2020, având în vedere că Republica Moldova este țară membră a CEPT.

Recomandarea ERC 70-03 stabilește poziția CEPT privind spectrul comun, care poate fi desemnat pentru aplicațiile privind dispozitivele cu rază mică de acțiune (SRD) și este un document de referință care ajută la elaborarea reglementărilor naționale privind spectrul de frecvențe. Recomandarea ERC 70-03 reprezintă poziția cea mai acceptată în cadrul CEPT, încurajează și recomandă autorităților naționale să revizuiască și să actualizeze periodic legislația națională emisă în acest scop.

Producătorii și proiectanții SRD-uri trebuie să ia în considerare, că SRD-urile funcționează într-un mediu cu spectru comun și există potențialul de interferență din partea altor echipamente radio.

1) În nota informativă care însoțește al trielea proiect, se menționează că, prin proiectul respectiv ANRCETI își propune punerea la dispoziția furnizorilor a formularului statistic privind serviciul de filtrare a conţinutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor furnizat la solicitarea utilizatorilor de către furnizorii de servicii de acces la Internet.

Suplimentar, în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite în art.5 alin.(8) din Legea cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei nr.30/2013, cu modificările ulterioare, furnizorii de rețele și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului au obligația de a prezenta informația privind crearea unui compartiment în meniul principal al paginii web oficiale dedicat informaţiilor privind siguranţa pe Internet, care cuprinde ghidurile și altă informație utilă, îndeosebi despre: numărul de adresări din partea abonaților privind incidentele petrecute în mediul on-line, cu sau fără implicarea minorilor și numărul de petiții privind funcționarea serviciului sau privind raportarea cazurilor de content inadecvat pentru minori.

Cel de al patrulea proiect este elaborat în vederea racordării la prevederile actuale ale Legii comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 ale Condiţiilor speciale de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării rețelelor șn scopul furn de comunicații electronice în sistemul digital terestru de televiziune, multiplexelor naționale A și B (aprobate prin hotărârile Consiliului de Administrație al ANRCETI nr.17 din 15.06.2015 și nr.72 din 22.12.2015).

Şedinţa publică se va desfășura în regim online, prin intermediul aplicației Google Meet.

Persoanele interesate vor putea obține detalii despre accesul la ședința publică, în intervalul orelor 09.00-09.55 la adresa de e-mail: igor.mereuta@anrceti.md sau la tel.: 022-251-355.

26 martie 2021

Ultima actualizare: 29/03/2021