Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

29 Septembrie, 2022

ANRCETI anunță consultarea publică a proiectului de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 126/2009

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus pe pagina sa web oficială spre consultare publică proiectul pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.126/2009 cu privire la stabilirea categoriilor de frecvenţe radio și echipamente radio a căror utilizare în Republica Moldova este permisă fără obţinerea unei licenţe de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio sau a permisului ethnic (în continuare HCA nr. 126/2009). Consultarea publică se va desfăşura până la 12 februarie 2021, aceasta fiind data limită de prezentare a propunerilor pe marginea documentului respectiv.

Proiectul a fost elaborat în scopul aducerii acesteia în conformitate cu prevederile Recomandării ERC 70-03, cu modificările din 23.10.2020, care se referă la utilizarea dispozitivelor cu rază mică de acțiune (SRD – Short range devices), având în vedere că țara noastră este membră a Conferinţei Europene a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT).

Potrivit notei informative, prin proiectul în cauză se propune excluderea unor benzi de frecvențe radio și completarea HCA nr. 126/2009 cu alte benzi noi, destinate SRD-urilor.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md.

Informații suplimentare despre acest proiect pot fi obținute la telefoanele: 022 251 303 – D. Griciuc, șef DRAS, 022 251 312 - A. Baidauz, specialist DRAS.

25 ianuarie 2021

Ultima actualizare: 25/01/2021