Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

07 Februarie, 2023

ANRCETI anunță consultarea publică a unui proiect de Hotărâre a Consiliului de Administraţie

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus astăzi, 24 februarie, pe pagina sa web oficială www. anrceti.md, spre consultare publică proiectul hotărârii Consiliului de Administraţie cu privire la aprobarea formularului statistic privind serviciul de filtrare a conţinutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor oferit de către furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului (în continuare – proiectul Hotărârii ). Consultarea se va desfăşura până la data de 17 martie 2021, aceasta fiind data limită pentru prezentarea propunerilor asupra documentului.

Proiectul Hotărârii a fost elaborat în scopul asigurării unei abordări coordonate a procesului de cercetare şi formare a statisticilor actuale referitor la siguranţa online a copiilor şi adolescenţilor în mediul Internet și întru realizarea reglementării activității în domeniul comunicaţiilor electronice, precum și în vederea asigurării implementării Planului de acţiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 05 aprilie 2017.

În nota de argumentare care însoțește documentul se menționează că, prin proiectul respectiv ANRCETI își propune punerea la dispoziția furnizorilor a formularului statistic, precum și a Instrucțiunilor privind completarea formularului respectiv care va include date privind:

  • furnizorul de serviciu;
  • tipul de serviciu;
  • numărul de abonați/ clienți persoane individuale ce beneficiază de serviciul de filtrare a conţinutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor;
  • numărul de solicitări privind conectarea la serviciu după trimestre/anual;
  • produsele/aplicațiile utilizate/disponibile.

 

Suplimentar, în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite în art.5 alin.(8) din Legea cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei nr.30/2013, cu modificările ulterioare, furnizorii de rețele și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului au obligația de a prezenta informația privind crearea unui compartiment în meniul principal al paginii web oficiale dedicat informaţiilor privind siguranţa pe Internet, care cuprinde ghidurile și altă informație utilă, îndeosebi despre: numărul de adresări din partea abonaților privind incidentele petrecute în mediul on-line, cu sau fără implicarea minorilor; numărul de petiții privind funcționarea serviciului sau privind raportarea cazurilor de content inadecvat pentru minori.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md. Informaţii suplimentare despre proiect le puteţi obţine la telefonul 022 251 303.

24 februarie 2021

Ultima actualizare: 24/02/2021