Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

13 August, 2022

ANRCETI a publicat detalii despre bilanţul activităţii sale în anul 2020 şi priorităţile pentru anul 2021

Potrivit Raportului de activitate pentru anul 2020 al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), publicat astăzi pe pagina web www.anrceti.md, în perioada menționată aceasta a continuat dezvoltarea cadrului de reglementare a domeniiilor de competență în scopul asigurării condițiilor optime de furnizare a comunicațiilor electronice în bandă largă și a serviciilor poștale de calitate, precum și a condițiilor de acces pe proprietățile publice și de utilizare partajată a infrastructurii asociate rețelelor de comunicații electronice, prin elaborarea și modificarea actelor de reglementare corespunzătoare documentelor de politici, prin promovarea concurenței pe piața serviciilor de comunicații electronice și comunicațiilor poștale, dar și în scopul protecției intereselor legitime ale utilizatorilor serviciilor respective.

Raportul este structurat în șapte capitole în care sunt descrise principalele acțiuni întreprinse de ANRCETI în anul 2020, actele de reglementare adoptate de autoritate, impactul acestora asupra domeniilor de competență, precum și prioritățile pentru anul 2021.

Printre acțiunile întreprinse de către ANRCETI se enumeră elaborarea și lansarea Hărții de acoperire cu servicii de comunicații electronice mobile, revizuirea măsurilor de reglementare preventivă a piețelor relevante din sectorul comunicațiilor electronice, elaborarea și aprobarea unui șir de acte de reglementare, etc..

Deasemenea, ANRCETI a efectuat controale, în cadrul cărora a verificat respectarea de către furnizori a prevederilor actelor legislative, normative și de reglementare în domeniile comunicațiilor electronice și poștale, veridicitatea și corectitudinea prevederilor contractuale stabilite între furnizor și utilizatorul final, în scopul de a preveni includerea în contracte a clauzelor abuzive în raport cu utilizatorii acestor servicii.

Totodată, în raport se precizează, că în anul curent ANRCETI își va concentra eforturile în organizarea concursului pentru eliberarea licențelor pentru dreptul de utilizare a resurselor de spectru radio din banda de frecvență 450 MHz, precum și a blocurilor libere de frecvențe din benzile e900 MHz și 2600 MHz, care se preconizează a fi organizat până la 30 iunie 2021, în conformitate cu Programul de management al spectrului de frecvențe radio pe anii 2021-2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 987/2020.

Tot în anul 2021, ANRCETI își propune să stabilească categoriile de frecvențe radio a căror utilizare este permisă fără obținerea unei licențe sau a permisului tehnic, să modifice Regulamentul cu privire la furnizarea serviciilor de comunicații electronice, formularele rapoartelor statistice pentru furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice și comunicații poștale, dar și Metodologia de repartizarea a costurilor de producție pentru servicii poștale rezervate și nerezervate.

Pentru mai multe detalii despre activitatea ANRCETI în anul 2020, vă îndemnăm să accesați pagina web www.anrceti.md, secțiunea ANRCETI, sub-secțiunea Rapoarte de activitate.

23 aprilie 2021

Ultima actualizare: 6/05/2021