Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

02 Decembrie, 2022

Consultarea publică a proiectului de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului de Administrație al ANRCETI

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a publicat astăzi pe pagina web oficială www.anrceti.md, spre consultare publică, proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie (HCA) cu privire la modificarea a două hotărâri: 1) HCA nr. 24/2016 cu privire la aprobarea Metodologiei de repartizare a costurilor de producție pentru servicii poștale rezervate și nerezervate și 2) HCA nr. 25/2016 cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciile poștale din sfera serviciului poștal universal. Consultarea publică se va desfăşura până la 5 noiembrie curent, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea documentului respectiv.

Modificarea acestor hotătâri a fost impusă de modificările operate la Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016, prin Legea nr. 41/2020.

În nota informativă care însoțește proiectul se menționează, că potrivit modificărilor operate, Metodologia de repartizare a costurilor de producție pentru servicii poștale rezervate și nerezervate va fi redenumită în Metodologia de repartizare a costurilor de producție pentru servicii din sfera serviciului poștal universal și din afara lui.

Totodată, au fost operate modificări și la forma de raportare de către Î.S. „Poșta Moldovei” a informației privind repartizarea costurilor, veniturilor și a capitalului angajat prin excluderea divizării în rapoarte a costurilor, veniturilor și capitalului angajat pe servicii rezervate și nerezervate. Astfel, în urma aprobării acestui document, Î.S”Poșta Moldovei” va prezenta raportele separat doar pentru servicii din sfera serviciului poștal universal și pentru servicii din afara sferei acestui serviciu, precum și pentru alte servicii poștale.

Persoanele interesate pot expedia observații şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, prin fax: 022-222-885 şi/sau la adresa de e-mail: office@anrceti.md. Telefoane de contact: 022-251-303, 022-251-334.

20 octombrie 2021

Ultima actualizare: 17/11/2021