Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Ianuarie, 2022

Consultarea publică a unui proiect ce vizează portabilitatea numerelor de telefon

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune pe pagina sa web oficială www.anrceti.md, pentru consultare publică, proiectul de hotărâre al Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind asigurarea continuității serviciilor ce țin de realizarea portabilității numerelor de telefon în Republica Moldova pentru anii 2023-2028 (în continuare – Planul de acțiuni). Consultarea se va desfăşura până la 6 ianuarie 2022, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea acestui document.

Potrivit notei informative, Planul de acțiuni stabileşte obiectivele specifice, acțiunile ce urmează a fi realizate, indicatorii de monitorizare, costurile de implementare, termenele de realizare și instituțiile responsabile de realizarea acțiunilor.

Obiectivele specifice ale Planului de acțiuni sunt: asigurarea drepturilor utilizatorilor finali la libera alegere a furnizorilor de servicii de telefonie fixă sau mobilă, dezvoltarea concurenței în domeniul comunicațiilor electronice, implementarea noilor servicii la tarife accesibile, creșterea calității serviciilor de comunicații electronice, micșorarea diferențelor dintre tarifele pentru convorbirile în rețea și cele pentru convorbirile în afara rețelei etc.

Proiectul este structurat în 6 compartimente. Conform acestuia, în perioada 2022-2023 ANRCETI va prelua Baza de date centralizate pentru realizarea portabilității numerelor de telefon (BDCPN), va institui un grup de lucru pentru asigurarea continuității serviciilor ce țin de realizarea portabilității numerelor și va desemna Administratorul BDCPN în baza unui concurs. Concursul de selectare a unei/unor entități independente pentru administrarea BDCPN, care va oferi servicii de realizare a portabilității numerelor în rețelele de telefonie mobilă și fixă în țara noastră pentru anii 2023-2028, va fi organizat și desfășurat de către ANRCETI în strictă conformitate cu procedura de organizare și desfășurare a concursului prevăzută de Caietul de sarcini.

Detalii suplimentare pe marginea documentului expus la consultare publică puteți obține la telefoanele: 022 251 303 D. Griciuc, șef DRAS, și 022 251 312, A. Baidauz, specialist DRAS.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi propuneri asupra proiectului, în scris, la adresa poştală: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, fax: (0 22) 222-885 şi la adresa electronică: office@anrceti.md.

17 decembrie 2021

Ultima actualizare: 17/12/2021