Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Noiembrie, 2020

ANRCETI a publicat Ghidul privind depunerea notificărilor/cererilor pentru eliberarea actelor permisive

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), a publicat pe pagina web oficilă www.anrceti.md Ghidul privind depunerea notificărilor/cererilor pentru eliberarea actelor permisive de către ANRCETI (în continuare – Ghid). Ghidul este destinat furnizorilor care activează în domeniul comunicațiilor electronice, precum și persoanelor fizice și juridice care intenționează să desfășoare activități în acest domeniu.

Prezentul Ghid a fost elaborat în temeiul Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007 în corelare cu Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător nr. 160/2011 și Legea privind implementarea Ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător nr. 161/2011. Documentul servește drept călăuză în procesul de realizare a notificărilor privind intenția furnizării rețelelor publice și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului și cererilor/declarațiilor pentru eliberarea, prelungirea, reperfectarea licențelor pentru utilizarea resurselor limitate ale statului (canale/frecvențe radio și resurse de numerotare).

Ghidul este structurat în cinci titluri care conțin recomandări în vederea completării corecte a formularelor electronice, dar și informații privind modalitățile de depunere a notificărilor/cererilor pentru obținerea actelor permisive:

1) printr-un înscris în formă electronică, căruia i s-a aplicat o semnătură electronică bazată pe un certificat al cheii publice, nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv, inclusiv prin intermediul portalului serviciilor publice al Sistemului Informațional Automatizat de Gestionare și Eliberare a Actelor Permisive (SIA GEAP) sau la adresa electronică a ANRCETI;
2) prin depunere, la Ghișeul unic al ANRCETI, personal sau de către un reprezentant legal;
3) prin serviciul de trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire.

Amintim că ANRCETI eliberează, conform Nomenclatorului actelor permisive eliberate persoanelor fizice și juridice pentru practicarea activității de întreprinzător (Anexa nr.1 la Legea nr.160/2011) următoarele acte permisive: autorizare generală de furnizare a rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice, autorizare de desfășurare a activităților de instalare, operare, gestionare, mentenanță și/sau lichidare a rețelelor de comunicații electronice la frontiera de stat, licență de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio și licență de utilizare a resurselor de numerotare în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice.

Totodată, în contextul situației pandemice din țară, ANRCETI îndeamnă solicitanții de acte permisive, emise de către autoritate, să depună notificările/cererile respective prin intermediul portalului serviciilor publice www.servicii.gov.md.

Informații suplimentare pot fi obținute la tel.: 022 251 377, 022 251 306.

16 noiembrie 2020

Ultima actualizare: 16/11/2020