Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

13 August, 2022

ANRCETI anunță consultarea publică a unor proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administrație

Agenția Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a publicat astăzi pe pagina web oficială www.anrceti.md, spre consultare publică, patru proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administrație:

1) proiectul privind aprobarea Caietului de sarcini al concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe de 450, e900 și 2600 MHz, însoțit de Nota informativă;
2) proiectul privind limitarea numărului de licenţe de utilizare a frecvenţelor radio din banda de frecvenţe 450 MHz, însoțit de Nota informativă;
3) proiectul privind aprobarea Condiţii speciale-tip de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvenţe 450 MHz;
4) proiectul privind aprobarea modificărilor la Condiţiile speciale de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvenţe de 2500-2690 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile terestre de acces radio de bandă largă.

Proiectele respective au fost elaborate în temeiul prevederilor Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007, cu modificările ulterioare, și în vederea asigurării implementării Programului de management al spectrului de frecvenţe radio pentru anii 2021-2025 şi a valorilor minime de expunere a blocurilor generice de frecvenţă pentru alocare prin procedura de selectare competitivă, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 987/2020.

Data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea documentelor expuse spre consultare este 30 aprilie 2021.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice, în scris, prin poştă la adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, prin fax: 022-222-885 şi/sau la adresa de e-mail: office@anrceti.md. Telefoane de contact: 022-251-303, 022-251-337.

16 aprilie 2021

Ultima actualizare: 16/04/2021