Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Iunie, 2021

În perioada 11- 14 mai marcăm Ziua Europei

Ziua Europei este marcată anual la 9 mai, zi în care se sărbătorește pacea și unitatea în Europa. Această dată marchează ziua istorică în care a fost pronunțată declarația Schuman. În cadrul unui discurs ținut la Paris, în 1950, ministrul francez al afacerilor externe de atunci, Robert Schuman, propunea stabilirea unei noi forme de cooperare politică în Europa, evitând astfel posibilitatea izbucnirii unui nou conflict militar între națiunile Europei. Un an mai târziu, a fost semnat tratatul care prevedea crearea unui astfel de organism. Propunerea lui Robert Schuman este considerată a fi piatra de temelie a Uniunii Europene.

După semnarea la 27 iunie 2014 a Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană și aprobarea de către Guvern a Planului Naţional de implementare a acordului respectiv pentru anii 2014 - 2016, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Infirmației (ANRCETI) s-a angajat în realizarea sarcinilor legate de aducerea procesului de reglementare a domeniilor de competență în concordanță cu cerințele acquis-ului comunitar. În această activitate ANRCETI se ghidează de principiile cadrului comunitar de reglementare, care prevede o abordare uniformă, flexibilă şi armonizată a reglementării pieţelor de comunicaţii electronice și de comunicații poștale.

Una din principalele platforme care ajută ANRCETI să implementeze prevederile Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană, este Parteneriatul Estic (PaE). În cadrul acestui organism, autorităţile de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice din ţările PaE (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, R. Moldova şi Ucraina), au constituit, în septembrie 2012, în cadrul unei reuniuni desfășurată la Chișinău, Grupul autorităților de reglementare din țările Parteneriatului Estic (EaPeReg). Grupul EaPeReg are menirea de a oferi suportul necesar autorităților de profil din ţările PaE în procesul de armonizare a legislaţiilor naţionale cu cadrul de reglementare al UE.

Un aspect indispensabil al activității de reglementare a domeniilor de competență ale ANRCETI, constituie relațiile de colaborare cu organismele internaționale de profil: Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (UIT), Uniunea Poştală Universală (UPU), Grupul european al reglementatorilor în domeniul serviciilor poştale (ERGP), Conferinţa Europeană a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT), dar și relaţiile bilaterale cu autorităţile de reglementare din țările UE cu care a încheiat acorduri de cooperare. Aceste acorduri facilitează schimburile de informații și experiență între părți, și totodată, oferă oportunități pentru stabilirea unor parteneriate durabile cu autoritățile de reglementare din țările UE în materie de reglementare și supraveghere a activităților din sectoarele reglementate de aceasta.

În pofida situației pandemice din întreaga lume, care a limitat posibilitatea organizării evenimentelor cu prezența fizică a delegaților, reprezentaţii ANRCETI au participat activ în cadrul proiectelor și inițiativelor promovate de Comisia Europeană pentru țările Parteneriatului Estic, atelierelor și ședințelor de lucru ale celor trei grupuri de lucru din cadrul EaPeReg, ședința plenarp a grupului ERGP și alte evenimente, în regim de video-conferințe.

La nivel bilateral, ANRCETI a stabilit recent un parteneriat de colaborare cu UIT, consemnând angajamentul de a prezenta periodic un set de indicatori necesari pentru elaborarea, de către UIT, a Hărții interactive de cartografiere a rețelelor de transmisie prin fibră optică și prin radioreleu, care va servi un instrument important pentru toți cei interesați de dezvoltarea infrastructurii rețelelor în bandă largă.

Cooperarea activă a ANRCETI cu organismele de specialitate din spaţiul comunitar şi cu cele internaţionale, precum și cu autoritățile de reglementare eurpene creează premise reale pentru stabilirea unui cadru de reglementare inovativ și eficient care contribuie la dezvoltarea sectoarelor de comunicaţii electronice, tehnologia informației și de comunicaţii poştale din Republica Moldova.

La Mulți Ani Europa!

12 mai 2021

Ultima actualizare: 12/05/2021