Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

26 Septembrie, 2022

Tot mai puține conexiuni de telefonie fixă au fost realizate în trimestrul II al anului 2021

În trimestrul II al anului 2021 numărul total de conexiuni la serviciile de telefonie fixă au scăzut, comparativ cu sfârșitul anului 2020, cu circa 19,2 mii și au alcătuit 1,01 mil., arată datele statistice despre evoluția pieței serviciilor de telefonie fixă, agregate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației. Totodată, volumul total al vânzărilor pe piața respectivă s-a diminuat, față de perioada similară a anului trecut, cu 12,5% și a însumat 85,9 mil. lei, iar volumul traficului total de voce generat de utilizatorii de telefonie fixă a scăzut cu 20,3%, până la valoarea de circa 247 mil. de minute.

Datele statistice raportate de furnizori arată că numărul abonaților companiei Moldtelecom au scăzut cu 18,6 mii și au alcătuit circa 901,4 mii, iar numărul abonaților furnizorilor alternativi s-a diminuat cu 599 și a totalizat 107,1 mii. Din totalul abonaților, 879,8 mii erau persoane fizice, iar 128,7 mii - persoane juridice. Rata de penetrare a serviciilor de telefonie fixă, raportată la 100 de locuitori, a scăzut cu 0,1 puncte procentuale și a alcătuit 38,8%.

Traficul de voce realizat de către abonații serviciilor respective către rețelele mobile s-a diminuat cu 2,1%, traficul generat în rețelele fixe a scăzut cu 8,3%, iar traficul realizat către rețelele internaționale s-a micșorat cu 31,6% . În consecință, traficul mediu lunar de voce per abonat (MoU) s-a diminuat cu 20,6%, ajungând la 123 minute.

Urmare a diminuării numărului de abonați, a traficului de voce și volumului total al veniturilor de pe piața de telefonie fixă, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) s-a redus cu 8,5% și a alcătuit 28,3 lei. S.A. ”Moldtelecom a înregistrat un ARPU cu valoarea de 29,6 lei, iar furnizorii alternativi – un ARPU de 16,7 lei.

La sfârșitul trimestrului II al anului curent, cota de piață a companiei Moldtelecom, în funcție de venituri, a fost de 93,8%.

14 septembrie 2021 

Ultima actualizare: 16/09/2021