Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

Principalii indicatori ai pieței serviciilor de telefonie mobilă au înregistrat o dinamică pozitivă, în trimestrul II al anului curent

Potrivit datelor statistice privind evoluția pieței serviciilor de telefonie mobilă, în trimestrul II al anului 2021, se atestă o tendință de creșterere a principalilor indicatori ai acestei piețe. Numărul total al utilizatorilor s-a majorat, față de finalul anului 2020, cu 5,5% și a constituit 4,3 mil., volumul traficului de voce generat de utilizatori a crescut, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, cu 2,4% și a alcătuit 1,7 mld. minute, iar volumul total al veniturilor realizate de furnizori a înregistrat o creștere de 2%, și a însumat 719,9 mil. lei, comparativ cu trimestrul II al anului 2020.

Analiza datelor prezentate Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) de către furnizorii de servicii de comunicaţii mobile arată, că numărului total de utilizatori ai Orange Moldova a crescut cu 28,1 mii, însumând 2,3 mil., baza de abonați ai Moldcell s-a majorat cu 124,7 mii, totalizând circa 1,5 mil., iar numărul utilizatorilor Moldtelecom-Unite s-a mărit cu circa 71,3 mii, totalizând 531,1 mii. Aceleași date arată că din numărul total de utilizatori de servicii de telefonie mobilă, circa 3,6 mil. erau utilizatori activi, în creștere cu 5,1%. Rata de penetrare a serviciilor respective, raportată la 100 de utilizatori activi, a crescut cu 8,9 p.p. și a constituit 138,4%.

Analiza traficului de voce generat de utilizatori arată că aceștia preferă să realizeze convorbiri către alte rețele mobile, volumul acestui trafic fiind în creștere cu 21,6%, însumând 411,2 mil. minute, în timp ce traficul realizat în rețelele proprii s-a diminuat cu 2,1%, alcătuind circa 1,2 mld. minute, iar taficul realizat de utilizatori către rețelele fixe a scăzut cu 3,3%, totalizând 69,8 mil. minute. Traficul mediu lunar (MoU) generat de un utilizator, în trimestrul II al anului curent, a constituit 312 minute (cinci ore și 12 minute), iar durata medie a unui apel a fost de 1,9 minute. Un utilizator deservit de compania Orange Moldova a vorbit în mediu lunar la telefon 349 minute, cel deservit de Moldtelecom a vorbit la telefon în mediu lunar 338 minute, iar cel deservit de Moldcell – 241 minute.

Aceleași date statistice arată, că venitul mediu lunar per utilizator activ de telefonie mobilă (ARPU) s-a diminuat, față de același trimestru al anului 2020, cu 0,6% şi a alcătuit 68,2 lei. Orange Moldova a înregistrat un ARPU de 74 lei, Moldtelecom-Unite – de 62 ,2 lei și Moldcell – de 59,5 lei.

La finalul trimestrului II al anului 2021, cotele de piață ale celor trei furnizori de servicii de telefonie mobilă, în funcţie de volumul de vânzări, au fost următoarele: Orange Moldova – 63,2%, Moldcell – de 29,3% şi Moldtelecom – de 7,5%.

9 septembrie 2021

Ultima actualizare: 9/09/2021