Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Septembrie, 2022

Ședința publică de aprobare a proiectului de hotărâre a Consiliului de Administrație cu privire la raportarea de date statistice de către furnizorii de servicii poştale

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) comunică despre desfășurarea, la data de 13.10.2021, ora 10.00, a şedinţei publice, la care va fi examinat și supus aprobării proiectul de hotărâre cu privire la raportarea de date statistice de către furnizorii de servicii poştale, care prevede aprobarea a două formulare tipizate: Raportul statistic trimestrial SP-1 (Anexa 1 pdf xlsx) și Raportul statistic anual SP-2 (Anexa 2 pdf xlsx) a furnizorului de servicii poștale și a Instrucţiunilor (Anexa 3 pdf și Anexa 4 pdf) cu privire la modul de completare a acestor formulare.

Şedinţa publică se va desfășura în regim online, prin intermediul aplicației Zoom. Persoanele interesate vor putea obține detalii despre accesul la ședința publică, în intervalul orelor 09.00-09.55 la adresa de e-mail: igor.mereuta@anrceti.md sau la tel.: 022-251-355.

Proiectul de hotărâre a fost supus consultării publice în perioada 17.09.2021-01.10.2021, iar comentariile parvenite din partea Î.S. ”Poșta Moldovei”, precum și poziția ANRCETI se regăsesc în Sinteza recomandărilor.

Potrivit notei informative, proiectul menționat are scopul stabilirii normelor privind colectarea de către ANRCETI a informațiilor necesare pentru monitorizarea pieței serviciilor poștale, a evoluțiilor pe această piață și elaborarea de rapoarte statistice anuale, care să ofere publicului o informație amplă și exactă despre piața serviciilor poștale.

Totodată, având în vedere multitudinea de modificări atât de formă, cât și de conținut ale formularelor noi, față de formularele aprobate anterior prin HCA nr. 19/2016, ANRCETI consideră oportună abrogarea HCA nr. 19/2016 și aprobarea unei hotărâri noi.

Detalii suplimentare despre proiectul inclus în agenda ședinței Consiliului de Administrație al ANRCETI pot fi obținute la telefoanele: 022 251 303, D. Griciuc, șef DRAS și 022 251 334, P Basiul, consultant DRAS.

8 octombrie 2021

Ultima actualizare: 11/10/2021