Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

10 Decembrie, 2022

Consultarea publică a proiectelor de documente pentru organizare şi desfăşurare a concursului pentru eliberarea licenţelor pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio în scopul furnizării rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), a expus astăzi, 10 iulie 2020, pe pagina web www.anrceti.md, spre consultare publică 5 proiecte de hotărâre a Consiliului de Administrație al ANRCETI 1) proiectul privind aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului pentru eliberarea licenţelor pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, în sistem digital terestru de televiziune; 2) proiectul privind aprobarea Caietului de sarcini al concursului pentru eliberarea licenţelor pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării, rețelelor cu acoperire regională și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, în sistem digital terestru de televiziune; 3) proiectul privind aprobarea Condiţiilor speciale tip de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării rețelelor cu acoperire regională și a serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, în sistem digital terestru de televiziune; 4) proiectul privind aprobarea Caietului de sarcini al concursului pentru eliberarea licenţei pentru utilizarea frecvenţelor/ canalelor radio din banda de frecvențe [174-230 MHz] în scopul furnizării rețelei și a serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, în sistem digital terestru de televiziune; 5) proiectul privind aprobarea Condiţiilor speciale de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe [174-230 MHz] în scopul furnizării rețelei și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, în sistem digital terestru de televiziune.

Consultarea publică se va desfăşura de la 10 iulie până la 31 iulie 2020 inclus, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea proiectelor menţionate.

Proiectele supuse consultării publice au fost elaborate în conformitate cu Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007, în vederea realizării obiectivelor Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 240 din 08 mai 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.139-143, art. 352) cu modificările ulterioare, luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 78/2020 privind implementarea unor acţiuni pentru finalizarea procesului de tranziţie la televiziunea digitală terestră (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.44-54, art. 111) precum și informația inclusă în scrisoarea Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 09-1473 din 28.02.2020.

Proiectele de hotărâre a Consiliului de Administrație al ANRCETI vizează viitorul concurs pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio din banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării rețelelor cu acoperire regională și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, în sistem digital terestru de televiziune, precum și pentru eliberarea unei licențe pentru utilizarea a 6 canale radio metrice a cîte 7 MHz fiecare din banda de frecvențe foarte înalte [Very high frequency (VHF)] de [174-230 MHz] care urmează a fi utilizate în vederea furnizării, în Republica Moldova, a rețelei cu acoperire națională (MuxC) și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, în sistem digital terestru de televiziune.

Detalii despre aceste proiecte se regăsesc în notele informative nr.1, nr.2. nr.3. nr.4 și nr.5 care însoțesc documentele respective.

Persoanele interesate pot expedia comentarii și recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice, în scris, prin poștă la adresa ANRCETI: bd. Ștefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chișinău, prin fax: 022222885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md. Telefoane de contact: 022251303, Dumitru Griciuc, șef DRAS, 022251312, Ala Baidauz, specialist DRAS.

Ultima actualizare: 14/07/2020