Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Iunie, 2021

ANRCETI anunță consultarea publică a unor proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administraţie

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus astăzi pe pagina web www.anrceti.md spre consultare publică două proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administraţie:

1) proiectul privind modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 48/2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului, însoțit de Nota informativă;
2) proiectul privind aprobarea Ghidului pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 245/2020 pentru modificarea Legii comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 privind protejarea accesului la Internet deschis, însoțit de Nota informativă.

Consultarea publică se va desfăşura până la 25.06.2021, aceasta fiind data limită de prezentare a propunerilor pe marginea documentelor respective.

Proiectele menționate au fost elaborate în temeiul art. II alin. (2) din Legea nr. 245/2020 pentru modificarea Legii comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.360-371, art. 313). Scopul acestor proiecte este tratamentul egal și nediscriminatoriu al utilizatorilor finali la utilizarea serviciilor de acces la Internet și garantarea simultană a continuității ecosistemului de Internet ca motor al inovației etc.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice, în scris, prin poştă, la adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md.

Informații suplimentare despre aceste proiecte puteți obține la telefoanele: 022 251 303 – D. Griciuc, șef DRAS, 022 251 312 - A. Baidauz, specialist DRAS.

07 iunie 2021

Ultima actualizare: 7/06/2021