Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Septembrie, 2021

Celula de criză a ANRCETI (informații actualizate): Îmbunătățirea situației prestării serviciilor de comunicații electronice

Pe parcursul zilei de 06 august curent, în cadrul Celulei de criză, ANRCETI a monitorizat și a intervenit în limita competențelor, întru restabilirea funcționării rețelelor de comunicații electronice, afectate de aversele puternice.

Actualmente, se constată redresarea situației în ceea ce privește asigurarea continuității furnizării serviciilor de comunicații electronice utilizatorilor finali.

S.A. „Moldcell”

A fost depășit incidentul cu impact semnificativ, furnizorul reluând prestarea serviciilor de voce în proporție de 50%, iar serviciile de date 20 %. Totodată, se atestă o îmbunătățire a situației în partea ce ține de remedierea defecțiunilor tehnice de rețea cauzate de lipsa energiei electrice.

S.A. „Orange Moldova”

Din 113 de deconectări a energiei electrice au fost remediate complet 26 de cazuri, și doar 9 site-uri rămân staționate, funcționalitatea celorlalte 78 fiind asigurată de surse de energie alternativă.

S.A. „Moldtelecom”

Prestarea serviciilor utilizatorilor de broadband a fost restabilită în proporție de circa 80% din numărul total de staționări constatate. Reluarea serviciilor de telefonie mobilă și fixă în zonele afectate se remediază în funcție de restabilirea furnizării energiei electrice.

Ultima actualizare: 6/08/2021