Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Ianuarie, 2021

ANRCETI expune spre consultare publică proiectul hotărârii privind abrogarea Regulamentului ”Prestări servicii de telegraf”

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) expune spre consultare publică proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație cu privire la abrogarea Regulamentului ”Prestări servicii de telegraf”, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției Naţionale pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică nr. 22/2001 (în continuare - HCA nr. 22/2001). Consultarea proiectului se va desfășura până la 23 octombrie 2020 inclusiv.

HCA nr. 22/2001 a fost elaborată în temeiul Legii telecomunicațiilor nr. 520/1995 și Legii poștei nr. 463/1995, care au fost abrogate prin Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (Legea nr. 241/2007), și respectiv, Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016 (Legea nr. 36/2016).

Conform notei informative care însoțește proiectul, atât Legea nr. 241/2007, cât și Legea nr. 36/2016, nu definesc serviciile de telegraf/telegrame și nu stipulează necesitatea elaborării unui regulament care să reglementeze serviciile de telegraf.

Autorii menționează că în prezent serviciul de telegraf în forma sa clasică, este înlocuit de alte servicii moderne, iar necesitatea aplicării de către ANRCETI a reglementărilor serviciului respectiv decade.

Persoanele interesate pot expedia comentarii și recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poștă, la adresa ANRCETI: bd. Ștefan cel Mare nr. 134, MD-2012, Chișinău, Republica Moldova, prin fax: 022 222 885 și/sau la adresa de e-mail: office@anrceti.md.

Informații suplimentare despre proiect pot fi obținute la numerele de telefon: 022 251 303, D. Griciuc, șef DRAS, 022 251 334, P. Basiul, consultant, DRAS.

5 octombrie 2020

Ultima actualizare: 5/10/2020