Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

26 Octombrie, 2021

ANRCETI informează furnizorii de servicii de comunicații electronice (CE) despre obligația prezentării în termen a informaţiilor privind valorile măsurate ale indicatorilor de calitate administrativi și tehnici ai serviciilor de CE pentru sem. I al 2020

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) informează furnizorii de servicii publice de comunicaţii electronice despre obligația de prezentare către ANRCETI, până la 10 august 2020, a informaţiilor despre valorile parametrilor de calitate ai indicatorilor administrativi și indicatorilor tehnici, măsurate în semestrul I al anului curent. Obligația respectivă este stipulată în Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 10 din 28.02.2019 (în continuare - HCA nr. 10/2019) privind indicatorii de calitate pentru serviciile de comunicații electronice accesibile publicului.

Potrivit hotărârii menționate, furnizorii au obligația să publice semestrial, în condițiile stabilite în anexa nr.1 și anexa nr. 2 la hotărâre, pe paginile proprii de Internet sau în toate punctele de lucru, informaţiile privind valorile măsurate ale indicatorilor de calitate administrativi și tehnici și ale parametrilor aferenți ai acestora, pentru fiecare tip de serviciu de comunicații electronice. Publicarea și transmiterea către ANRCETI a valorilor indicatorilor de calitate se realizează de către furnizori până la data de 10 august, pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 ianuarie și 30 iunie a anului de gestiune.

Prezentarea și publicarea valorilor parametrilor de calitate se realizează în baza tabelelor din anexele nr.1 și nr. 2 din HCA nr. 10/2019. Tabelele respective pot fi descărcate de pe pagina web oficială a ANRCETI la adresa: http://anrceti.md/fcat9, completate și ulterior remise ANRCETI, în unul din următoarele moduri:

a) ca document electronic semnat cu semnătură electronică în conformitate cu Legea privind semnătura electronică și documentul electronic nr. 91/2014, la adresa de e-mail: raport.calitate@anrceti.md;
b) prin serviciul de trimitere poștală recomandată, cu aviz de primire;
c) prin depunere personală, sub luare de semnătură, la oficiul ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare 134, mun. Chişinău, MD 2012).

Informaţii suplimentare despre modul de măsurare, prezentare și de publicare a valorilor indicatorilor de calitate administrativi și tehnici pentru serviciile de comunicații electronice pot fi găsite pe pagina web a ANRCETI la adresa: http://anrceti.md/parametrii_de_calitate sau la tel: 022 251-320.

5 august 2020

Ultima actualizare: 12/08/2020